Premie voor vzw's

Het gemeentebestuur biedt een toelage aan verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die woon- of ontspanningsinfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een beperking die gedomicilieerd zijn in Aalter.

Voorwaarden

  • De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) moet erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • De inwoner moet ingeschreven zijn in Aalter op 1 januari van het jaar waar voor de toelage wordt aangevraagd.
  • De aanvraag moet gebeuren voor 31 december van het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd.

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro per persoon met een beperking.