Sociaal-pedagogische premie

Het bestuur geeft een sociaalpedagogische premie aan ouders of opvoeders van een kind met een zware handicap.

Premie

100 euro.

Voorwaarden

  • Het kind heeft een invaliditeit van minstens 60% of (of minstens 6 punten voor het geheel van de drie pijlers of vanaf 4 punten voor de eerste pijler).
  • Het kind is gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.
  • De domicilie is in Aalter.
  • De hulpbehoevende is maximum 25 jaar.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier en de nodige erkenningsdocumenten naar de cel Welzijnszaken.