Premie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Vraag je premie aan

Infiltratievoorziening

Wanneer het regent, dringt een deel van het water in de bodem, een ander vloeit af of blijft staan. Met een infiltratievoorziening wil men ervoor zorgen dat het regenwater gemakkelijk de bodem indringt, zodat er minder afvloeit.

Voor een dergelijke installatie, kom je in aanmerking voor de gemeentelijke premie van 500 euro (combineerbaar met een premieaanvraag voor een hemelwaterput).

Hemelwaterput

De Vlaamse regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert:

  • Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen.
  • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt.
  • De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken.
  • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
  • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

De nieuwe verordening treedt in werking op 1 januari 2014, voor de dossiers die vanaf die datum worden ingediend. Voor de dossiers, ingediend voor 1 januari 2014 blijft de verordening uit 2004 van toepassing.


Enkel indien deze wettelijke verplichting niet voor jou van toepassing is, kan de gemeentelijke premie voor hemelwaterputten van 500 euro worden aangevraagd.

Hoe de premie aanvragen?

Hieronder vind je het premiereglement en het aanvraagformulier. Voor meer informatie kan je de gemeentelijke administratie raadplegen. Wanneer je de aanvraag indient, volgt er een evaluatiebezoek door een gemeentelijke ambtenaar, waarna de aanvraag kan worden uitbetaald.