Pontweg en stationsomgeving Sint-Maria-Aalter zijn klaar voor de toekomst

Gepubliceerd op dinsdag 20 juni 2023
Het lokaal bestuur rondt twee grote projecten af. De stationsomgeving van Sint-Maria-Aalter kreeg de voorbije 20 maanden een volledige gedaanteverwisseling. Met de heraanleg van de Pontweg en een deel van Manewaarde ging ook één van de eerste verkavelingen in Aalter in het nieuw.

Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter

De Vaartlaan, Knesselaarsestraat, Vaanders, Planterijstraat, Bokhoutlaan en Blekkervijverstraat steken in het nieuw. Een apart rioleringsstelsel scheidt het regen- van het afvalwater, dat nu niet langer in de beken en het kanaal maar in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht komt. De straten werden opgeknapt én veiliger met nieuwe fietspaden en -suggestiestroken, verkeersgeleiders en verkeersveilige kruispunten.

In het kader van ontharding maakten grote asfaltoppervlakken – waar mogelijk – plaats voor groene bermen. In de Vaartlaan werden wadi’s aangelegd. Dat zijn kunstmatige glooiingen die bij hevige regen het regenwater bergen, waarna het langzaam kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar natuurlijke waterlopen. Zo helpen wadi’s tegen wateroverlast en droogte. Het project, waarvan tegen het zomerbouwverlof de laatste afwerkingen klaar zullen zijn, kost 5,2 miljoen euro.

Pontweg en Manewaarde

Één van de eerste verkavelingen in Aalter veranderde zowel bovengronds als ondergronds volledig van uitzicht. Er kwamen nieuwe gescheiden rioleringen, een nieuw wegdek en voetpaden, maar ook een grote streep groen, speelse elementen en ruimte voor water.

Verspreid over de wijk liggen wadi’s die er samen met de halfverharde parkeerstroken en opritten voor zorgen dat het water ter plaatse insijpelt in de bodem, de grondwaterreserves aanvult en pas in laatste instantie – als het overlooppeil bereikt is – via de ondergrondse leidingen vertraagd wordt afgevoerd naar het grachtenstelsel aan de overkant van de Knokkebaan. Dat verklaart waarom in de parkeerstroken tot ongeveer één cm water kan blijven staan bij regenweer. Nadat het gras nog meer heeft kunnen wortelen, zal dat verbeteren. Grasworteltjes fungeren immers als kleine drainagekanalen die het water mee afvoeren naar de bodem. Die duurzame aanpak van wadi’s en ontharding maakt de wijk bestand tegen wateroverlast en verdroging.

De doodlopende zijstraat en de grote bocht die de wijk met Manewaarde verbindt, zijn aangelegd met straatstenen en de wadi’s zijn er omvangrijk. Gemotoriseerd verkeer wordt erdoor afgeremd. De werken kostten 1,6 miljoen euro.