Pas op voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019
De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie stelt vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden.

Het gaat om een illegale praktijk, waarbij je zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig kan worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan je altijd rechtstreeks aanvragen via het digitaal loket of in het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.