OVAM - Bodemattest

Je bent verplicht om bij het afsluiten van een overeenkomst tot overdracht van gronden bij een bodemattest aan te vragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Het bodemattest is in Europa een uniek instrument dat aangeeft of de bodem al dan niet verontreinigd is. Het is enkel OVAM (Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij) die een bodemattest kan afleveren. Het attest is bedoeld als bescherming van de koper tegen eventuele verborgen gebreken.

Voorwaarden

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

 • verkoopt
 • ruilt
 • of schenkt.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig.

Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Voor een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven, is geen bodemattest nodig.

 • Het bodemattest moet sowieso dateren van na 1 juni 2008.
 • Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang
  • administratieve gegevens (bv. perceelnummer) niet wijzigen
  • milieutechnische gegevens (bv. ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.
 • Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Procedure

Per post aanvragen

 • Op de website van de OVAM kan je het aanvraagformulier downloaden
 • Wil je het aanvraagformulier per post opgestuurd krijgen? Neem dan contact op met de Infolijn Bodem (OVAM) op het nummer 015 284 458.
 • Je kan ook aan jouw notaris vragen het bodemattest aan te vragen.

Digitaal aanvragen

Vraag je geregeld bodemattesten aan en ben je houder van een lopende rekening? Dan kan je het best via het OVAM-webloket online bodemattesten aanvragen.

Termijn

 • Een blanco bodemattest wordt afgeleverd binnen veertien dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.
 • Als de aanvraag betrekking heeft op een grond die in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt het bodemattest afgeleverd binnen zestig dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Stand van dossier

Wil je weten hoe ver het met jouw dossier staat? Neem contact op met de Infolijn Bodem (OVAM).

Prijs

 • 52 euro voor een volledig kadastraal perceel 
 • 209 euro voor een deel van een kadastraal perceel