Ouderbijdrage

Bijdrage

Er wordt een bijdrage aangerekend voor:

  • voor- en naschoolse opvang (voor en na de schooluren)
  • schoolvrije en vakantiedagen
  • een vieruurtje (tijdens schooldagen)
  • boete bij laattijdige afhaling
  • annulering vakantieopvang (in bepaalde gevallen)

Korting

Wanneer meer dan één kind uit hetzelfde gezin gebruik maakt van de opvang, wordt een korting toegepast.

Fiscaal aftrekbaar

De opvang is fiscaal aftrekbaar tot de 12de verjaardag van uw kind. Een fiscaal attest word je automatisch toegestuurd rond half mei. Dit attest is gekoppeld aan de betalingen (voor aanwezigheden) die je in de loop van het betreffende jaar hebt uitgevoerd voor de BKO.

Verminderd tarief

Neem contact op met de coördinator van de BKO of je een verminderd tarief (50% korting) kan bekomen.