Oude Muziek

Lesmoment 2023-2024

Maandag 19.30 u tot 21.30 u 

________________________

Info

Gelukkig is het spelen van Oude Muziek allang geen randfenomeen meer. Vanaf de jaren ‘60 ontstond er een enorme heropleving die tot op vandaag blijft voortduren.

Ook in onze Academie willen we een forum bieden aan al wie geïnteresseerd is in het historisch geïnformeerd uitvoeren van de renaissance- en barokmuziek.

Het is zeker niet de bedoeling om oude muziek te ‘restaureren’ maar wel om authenticiteit en eigen inbreng samen te smelten.

Wat je moet weten over de specialisatiegraad Oude Muziek: 

  • er wordt modulair gewerkt;
  • dit is ook toegankelijk voor mensen van buiten de Academie die enkel inschrijven voor de specialisatiegraad Oude Muziek;
  • het is gratis voor leerlingen van de Academie die les volgen in de derde of vierde graad.

Deze modules komen dit schooljaar aanbod: 

  • Muziek aan het hof in Versailles: Zonnekoning Louis XIV verplaatste aan het begin van zijn heerschappij het politieke maar ook culturele centrum van Frankrijk (en Europa) van Parijs naar zijn nieuwe paleis in Versailles. Kunst en muziek waren er alomtegenwoordig: de hofhouding genoot er van luxueuze, muzikaal opgeluisterde feesten in de spectaculaire tuinen en bezocht er de koninklijke opera waar de nieuwste tragedies lyriques van Lully uitgevoerd werden. In de Chapelle Royale werden religieuze vieringen van muziek voorzien door componisten als Charpentier, Lalande of Du Mont. Ook in de persoonlijke vertrekken van de koning klonk er voortdurend muziek, bijvoorbeeld bij de (meestal buitengewoon uitgebreide) koninklijke maaltijd of 's avonds ter ontspanning.
  • Kerst!: Het kerstfeest is in Europa al eeuwenlang een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Talloze componisten doorheen de renaissance- en barokperiode schreven schitterende muziek om de feestelijkheden op te luisteren. In de periode voor de kerstvakantie verkennen we het kerstrepertoire uit de 16e-18e eeuw en werken we toe naar een feestelijk kerstconcert.
  • Dansen in de renaissance: Pavanes, branles, gavottes, allemandes, ... In de Renaissance had de dans de prominente plaats aan het hof, waar plechtige bals werden georganiseerd ter vermaak van de edellieden. Ook het gewone volk was vaak te vinden voor een feestje en danste er maar al te graag op los. Bovendien zijn de dansvormen die dateren uit de renaissance van grote invloed op latere muziek en componisten als Bach, Händel of Rameau. We verkennen het dansrepertoire uit heel Europa.
  • Tijdens de laatste module wordt gewerkt rond de verzoeken van de leerlingen.

Vakken

In de specialisatie 'Oude muziek' volg je 2 uur 'Oude muziek' per week.