Oude Muziek

Gelukkig is het spelen van Oude Muziek allang geen randfenomeen meer. Vanaf de jaren ‘60 ontstond er een enorme heropleving die tot op vandaag blijft voortduren.

Ook in onze Academie willen we een forum bieden aan al wie geïnteresseerd is in het historisch geïnformeerd uitvoeren van de renaissance- en barokmuziek.

Het is zeker niet de bedoeling om oude muziek te ‘restaureren’ maar wel om authenticiteit en eigen inbreng samen te smelten.

Er wordt modulair gewerkt binnen de specialisatiegraad Oude Muziek: 

  • elke module is apart te volgen als aanvulling op de eigen muziekrichting.
  • ook toegankelijk voor mensen van buiten de Academie die enkel inschrijven voor de specialisatiegraad Oude Muziek
  • gratis voor leerlingen aan de Academie in de derde of vierde graad.

Deze modules kwamen tijdens schooljaar 2018-2019 aan bod:

  • Jam Sessions 2.0: Improviseren op basschema’s staat centraal. Net zoals in de Jazz was dit ook eeuwen geleden gebruikelijk. We laten ons onder meer leiden door uitgeschreven composities op basschema’s zoals la Follia.
  • Magische Manuscripten: Brengt het lezen van handschriften en facsimile je dichter bij de componist?
  • Vivaldi Revisited: Leven en werk van deze interessante componist wordt bekeken. Onder andere zijn ‘4 seizoenen’ verdient onze aandacht, 1 van de bekendste composities van de geschiedenis!
  • Een dagje grasduinen met verschillende klavecimbels, alle mogelijke types blokfluiten en veel partituren tot onze beschikking wordt dit een fijne dag vol samenspelplezier.
  • Historische Instrumenten: Muziekinstrumenten uit Middeleeuwen, Renaissance en Barok onder de loep.

Lessenrooster 2019-2020