Oude Muziek

Gelukkig is het spelen van Oude Muziek allang geen randfenomeen meer. Vanaf de jaren ‘60 ontstond er een enorme heropleving die tot op vandaag blijft voortduren.

Ook in onze Academie willen we een forum bieden aan al wie geïnteresseerd is in het historisch geïnformeerd uitvoeren van de renaissance- en barokmuziek.

Het is zeker niet de bedoeling om oude muziek te ‘restaureren’ maar wel om authenticiteit en eigen inbreng samen te smelten.

Er wordt modulair gewerkt binnen de specialisatiegraad Oude Muziek: 

  • elke module is apart te volgen als aanvulling op de eigen muziekrichting.
  • ook toegankelijk voor mensen van buiten de Academie die enkel inschrijven voor de specialisatiegraad Oude Muziek
  • gratis voor leerlingen aan de Academie in de derde of vierde graad.

Deze modules komen tijdens het schooljaar 2019-2020 aan bod:

  • Enge-land Dow-land: aandacht voor de prachtige, vaak melancholische instrumentale muziek van John Dowland, gekoppeld aan die van andere Engelse componisten.
  • Lam Gods: muziek aan het Bourgondische hof: studie van deze boeiende muziek (polyfonie) + bezoek aan Sint-Baafskathedraal (Lam Gods).
  • L'Art de Préluder: Focus muzikaal en culinair op de Franse barokmuziek.
  • Händel, de Italiaans-Duitse Engelsman: de grootmeester onder de loep.
  • 'Danseries'- uit het Leuvense dansboek van Phalesius (1571): we laten het 'swingen'.
Informatie modules oude muziek

Lessenrooster 2019-2020