Ophokplicht voor pluimvee

Gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021
Sinds 15 november 2021 moet pluimvee van hobbyhouders worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldt dat de voorbije tijd meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 werden vastgesteld bij wilde vogels in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De geografische spreiding van deze gevallen en gelijkaardige vaststellingen in Noord-Frankrijk wijzen erop dat er in gans het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Maatregelen

Hobbyhouders moeten sinds 15 november 2021 dan ook al hun pluimvee afschermen en alle pluimvee en andere vogels nog enkel binnen of onder netten voederen en drenken. Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet afgeschermd worden.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar enkel over relatief korte afstand.

Meer info

Meer info over de risico's van het vogelgriepvirus en de recent getroffen maatregelen vind je via www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep. Bekijk ook het volgende filmpje: Vogelgriep: hoe kan ik mijn kippen beschermen? | FAVV (onderdeloep.be).