Ophokplicht opgeheven voor particuliere eigenaars van pluimvee

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021
Sinds 15 november 2020 gold een ophokplicht voor alle pluimvee. Momenteel is er een gunstige evolutie van de besmettingen met vogelgriep. Minister van Landbouw David Clarinval heeft bij gevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen.

Vanaf dinsdag 6 april 2021 is het daarom niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken.

Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden.

Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op dinsdag 20 april 2021.

Waakzaamheid blijft echter noodzakelijk. Het vogelgriepvirus circuleert nog in enkele buurlanden. Vooral in het noorden van Europa is het virus nog actief.