Openbaar onderzoek: RUP wil toekomst vier Aalterse bedrijven veilig stellen

Gepubliceerd op zondag 7 maart 2021
Het lokaal bestuur voert een openbaar onderzoek over het ‘ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan planologische attesten’. Door dat ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen vier zonevreemde Aalterse bedrijven blijven op hun huidige locatie.
  • Met een planologisch attest spreekt het lokaal bestuur zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van een zonevreemd bedrijf. Om dergelijke bedrijven toekomstzekerheid te bieden dient het gewestplan te worden aangepast. Dat kan door een ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren. Uiteraard moeten eventuele uitbreidingen passen binnen de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.

Vier deelplannen, vier bedrijven

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om één rup op te maken met 4 deelplannen, één voor elk bedrijf. Het gaat om Campoo (Knokkebaan 24), Debutrac (Oostmolen-Noord 2), Den Ouwen Prins (Prinsenstraat 9) en Ten Dauwe (Vaartlaan 42).

Openbaar onderzoek

Op 8 februari 2021 stelde de gemeenteraad het ontwerp ‘ruimtelijk uitvoeringsplan Planologische attesten’ voorlopig vast. Nu volgt een openbaar onderzoek, van maandag 15 maart 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021. Het dossier is raadpleegbaar via www.aalter.be/rup en kan ook ingekeken worden in het gemeentehuis van Aalter (tijdens de openingsuren). Door de coronamaatregelen moet je daarvoor wel een afspraak maken op tel. 09 325 22 00 of op www.aalter.be/afspraak.

Opmerkingen

Opmerkingen, bezwaren en aanvullingen kunnen tot uiterlijk 13 mei 2021 ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening:

  • digitaal, via stedenbouw@aalter.be;
  • schriftelijk: Europalaan 22, 9880 Aalter door ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis.