Openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject Kraenepoel van 23 juni t.e.m. 22 juli 2022

Gepubliceerd op dinsdag 21 juni 2022
Via een natuurinrichtingsproject gaat de Vlaamse overheid in de nabije toekomst de zeldzame oeverbegroeiing van de Kraenepoel herstellen.

Daarvoor moet de watertoevoer via de Bloembeek vergroten en de waterkwaliteit van de beek verbeteren. Er zijn daarom plannen om aanpassingen te doen aan grachten langs de E40 en om op een perceel ten zuidoosten van de Kraenepoel een voorzuivering te installeren met bufferbekkens en een ijzerzandfilter. Op dit perceel en op gronden ten noorden van de Kraenepoel wordt ook 5 hectare bosuitbreiding gepland. De Kraenepoel behoort tot het Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden waar inspanningen gedaan worden voor meer biodiversiteit.

Kijk het openbaar onderzoek in

Over de plannen van het natuurinrichtingsproject Kraenepoel loopt van donderdag 23 juni tot en met vrijdag 22 juli een openbaar onderzoek. Je kunt op verschillende manieren informatie bekomen over de plannen:

  • Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos geven een infoavond op het terrein op 28 juni. Afspraak aan de kruising Kraenepoelpad - Lotenhullestraat om 19.30 u;
  • De Vlaamse Landmaatschappij houdt zitdagen zonder afspraak op 28 juni van 13 tot 16 uur en op 6 juli van 9.00 u tot 12.00 u in het gemeentehuis van Aalter;
  • Het projectrapport ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Je kunt het inkijken na afspraak;
  • Het rapport is ook te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij, vlm.be, zoek op “Kraenepoel”.

Reageren

Opmerkingen, bezwaren en aanvullingen kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt worden hetzij:

  • digitaal via stedenbouw@aalter.be;
  • schriftelijk per adres Europalaan 22 in Aalter;
  • tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.

Meer info

Voor meer informatie: joy.laquiere@vlm.be of 050 45 81 46.