Opbrengst GAS-boetes geschonken aan goede doelen

Gepubliceerd op dinsdag 7 november 2023
Het lokaal bestuur Aalter zet sterk in op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Naast bewustmaken van het belang hiervan, dient er ook opgetreden te worden.

Het bestuur heeft zoals vele andere gemeenten en steden een regeling van ‘gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS) voor beperkte snelheidsovertredingen. Uniek: Aalter herinvesteert de opbrengst in goede doelen die zich inzetten voor verkeersveiligheid en schenkt maar liefst 100.000 euro aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE en het Fonds Emilie Leus.

Twee jaar geleden (op 1 september 2021) nam Aalter, met de lancering van het circulatieplan, diverse maatregelen om de verkeersveiligheid in de acht deelkernen te verhogen. Een cruciale maatregel was, naast de invoering van fietsstraten en bijkomende richtingen, de komst van uitgebreide 30 km/u-zones. Trager verkeer vermindert beduidend het risico op ongevallen en de ernst ervan. Bij een aanrijding aan 50 km/u loopt een voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u. In de toekomst wordt 30 in héél Vlaanderen de norm in de bebouwde kom. Aalter toont zich als voorloper in dat verhaal.

Marges van 6 km/u

De (snelheids)regels dienen uiteraard ook nageleefd te worden. Bij alle controles neemt de politiezone een technische marge in acht. Op die manier houdt de politie rekening met mogelijke afwijkingen in snelheidsmeters van voertuigen. Intussen blijkt wel dat heel wat Aalternaren zich aan de opgelegde snelheid houden. Er is zelfs vraag naar uitbreiding van de zone 30.

Gerichtere handhaving

Sinds 1 februari 2021 hebben Vlaamse steden en gemeenten de bevoegdheid om zelf GAS-boetes* in te voeren voor beperkte snelheidsovertredingen in 30 of 50 km/u zones. Ook Aalter stapte mee in het systeem, dat de afronding vormt van het circulatieplan en het lokaal bestuur meer mogelijkheden biedt om het verkeersbeleid effectief en gericht te handhaven. Voor ernstige overtredingen of overtredingen met meerdere inbreuken wordt nog steeds een proces-verbaal opgesteld.

*In het gemeentelijk GAS-reglement zijn verschillende categorieën van overlast opgenomen. GAS 1 heeft betrekking op bestuurlijke inbreuken waarvoor in de hogere regelgeving geen sanctie voorzien is, bv. sluikstort en loslopende dieren. GAS 2 en GAS 3 slaat op gemengde inbreuken, zoals nachtlawaai, graffiti, opzettelijke slagen en verwondingen en beledigingen. GAS 5 omvat de lichte snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50.

Opbrengst gaat naar goede doelen

De inkomsten uit de GAS-boetes gaan naar de steden en gemeenten zelf. Omdat Aalter met de verkeersboetes enkel de verkeersveiligheid wil verhogen en niet op een verdoken manier bijkomende middelen wil genereren, schenkt het lokaal bestuur de opbrengst van de GAS-boetes van 2022 aan twee goede doelen: Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw en het Fonds Emilie Leus. Beide mogen een bedrag van 50.000 euro in ontvangst nemen om hun werking verder te ondersteunen.

Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE zet zich actief in voor verkeersveiligheid en biedt essentiële steun aan gezinnen die een kind hebben verloren door een verkeersongeval. Daarnaast streeft de organisatie naar een verbeterde professionele opvang en begeleiding voor nabestaanden van verkeersslachtoffers.

Fonds Emilie Leus

Het Fonds Emilie Leus zet zich in om het aantal ernstige verkeersongevallen terug te dringen, met een specifieke focus op sensibilisering rond rijden onder invloed. Daarnaast biedt het fonds uitgebreide ondersteuning (zowel psychologisch, sociaal als financieel) aan jonge verkeersslachtoffers die blijvende schade hebben opgelopen.

Meer informatie over de GAS-boetes en de specifieke regels rond snelheidsovertredingen vind je op www.aalter.be/gas-5.