Doorgangswoning of noodwoning

Wat is een noodwoning?

Deze woning is bedoeld voor een kort verblijf, om mensen tijdelijk uit de nood te helpen bij brand en/of waterschade.

Wat is een doorgangswoning?

De doorgangswoning is bedoeld voor kort verblijf, om mensen tijdelijk uit de nood te helpen tijdens het zoeken naar een nieuwe stabiele woonst. Indien deze niet beschikbaar is, wordt naar een alternatieve oplossing gezocht om bij een noodsituatie een slaap- en woonplaats ter beschikking te stellen.

Welke voorwaarden?

Personen met acute woonproblemen moeten hun gebruikelijke verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente hebben.

Hoe aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.