Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Wat is een noodwoning?

Deze woning is bedoeld voor een kort verblijf, om mensen tijdelijk uit de nood te helpen (bijvoorbeeld na een brand).

Wat doen we?

Het OCMW heeft een gemeubileerde doorgangswoning geschikt voor maximaal 4 personen.
Indien deze niet beschikbaar is, wordt teruggevallen op afspraken met Aalterse immobiliënkantoren en het rusthuis om bij een noodsituatie een slaap- en woonplaats ter beschikking te stellen.

Welke voorwaarden?

Personen in acute woonnood moeten hun gebruikelijke verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente hebben.

Hoe aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.
Je kan (telefonisch) een afspraak maken.