Naar inhoud

De paarse P+MD-zak: een stand van zaken

P+MD-zak van Fost Plus en IVM
Sinds 2016 werd de blauwe PMD-zak vervangen door de paarse variant, met de bedoeling om meer plastic verpakkingen in te zamelen. Sindsdien is er al 337 ton P+MD opgehaald (cijfers januari 2017). Het proefproject gaat dan ook verder in 2017!

Afvalbeheerder IVM en de andere Oost-Vlaamse afvalintercommunales willen de paarse P+MD-zak zo snel mogelijk introduceren in alle gemeenten. Het proefproject in Aalter bewijst dat er door de nieuwe zak meer plastic verpakkingen ingezameld worden.

De plastic verpakkingen zorgden voor discussie en ongenoegen bij veel inwoners wanneer bleek dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, ook al gaat het om een plastic verpakking die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen. De P+MD-zak maakt hier komaf mee.

Meer plastic in P+MD-zak

Ook andere soorten plastic verpakkingen mogen via de P+MD-inzameling aangeboden worden: harde plastic (yoghurtpotjes, botervlootjes, bloempotjes en groenteschaaltjes) en ook zachte plastic (folies en zakjes).

Positieve evolutie

Er werden veelbelovende resultaten geboekt met het project:

 • verhoogde selectieve inzameling (+ ca. 6 kg/ inwoner)
 • vermindering van het restafvalcijfer (- ca. 8 kg/ inwoner)
 • inzameling aan huis, samen met PMD
 • minder hinder door afgekeurde zakken

Bovendien heeft dit scenario een zeer hoge tevredenheidsscore bij de inwoners.

IJveren voor de P+MD-zak

Op basis van de resultaten van het eerste proefjaar in Aalter, zijn intussen alle Oost-Vlaamse afvalintercommunales overtuigd dat een aparte plastic inzamelzak dé methode is die in heel Vlaanderen vanaf 1 januari 2018 uitgerold zou moeten kunnen worden. Op Vlaams niveau is de noodzakelijke beslissing evenwel nog niet genomen!


Doel

Het project heeft als doel de selectieve inzameling van PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) uit te breiden naar andere types van plastic verpakkingen. In januari 2016 ging het proefproject met de paarse zakken van start.

Dit pilootproject zal grondig worden geëvalueerd op ecologisch en economisch vlak. Indien de resultaten positief zijn, kunnen een verlenging of uitbreiding tot andere zones van het land in overweging worden genomen. De paarse P+MD-zak maakt de witte restafvalzak lichter. Een goede zaak dus voor het milieu en je portemonnee. Er wordt ook verder gewerkt om de kwaliteit van de paarse zak te verstevigen.  

De paarse P+MD-zak is het resultaat van een partnerschap tussen het gemeentebestuur, de intercommunale IVM, het Vlaamse Gewest en Fost Plus.

Volg de sorteerregels

Wist je bijvoorbeeld dat tandpastatubes, dozen van cacaopoeder, spuitbussen van deodorants en waspoederdozen in de paarse zak mogen? Probeer dus zoveel mogelijk toegelaten verpakkingen te sorteren. Zo worden er nog meer huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd en wordt de restafvalzak nog lichter.

In de sorteergids staat een overzicht van wat er allemaal in de zak mag. Zo kan je ook besparen op de restafvalzak.

Afvalverwerkers FostPlus en IVM stelden vast dat een aantal sorteerfouten vaak terugkwamen. Dit verstoort de sorteer- en recyclageprocessen. Enkele voorbeelden:

 • Bakjes in piepschuim (isomo) horen bij het restafval en niet in de paarse zak. Piepschuim heeft immers een heel andere samenstelling dan de meeste types plastic.
 • Plastic folie met een aluminium laagje (zoals bij chipszakjes) hoort ook in de restafvalzak, aangezien dit noch plastic, noch aluminium is.
 • Stop de verpakkingen niet in elkaar. Ze kunnen op de sorteerlijnen vaak niet meer gescheiden worden, waardoor ze niet gerecycleerd worden.

  

P+MD - wat mag er niet in de zakken?

Bovenstaande zaken zijn dus niet toegelaten! Dit belemmert de recyclage van de toegelaten verpakkingen.

Daarom worden zakken met slecht gesorteerde inhoud niet opgehaald en krijgen ze een zwarte sticker. Hierdoor moet je de inhoud opnieuw sorteren en vervolgens de zak opnieuw aanbieden.

Verkooppunten

De P+MD-zakken zijn in de volgende verkooppunten beschikbaar:

 • Spar Aalter-centrum (Lostraat 44);
 • Spar Bellem (Bellemdorpweg 24);
 • Spar Lotenhulle (Lodorp 83);
 • Spar Sint-Maria-Aalter (Wingenestraat 35);
 • Buurtwinkeltje Aalter-Brug (Sint-Godelievestraat 15);
 • Colruyt (Lostraat 66);
 • Delhaize (Stationsplein 1);
 • Carrefour (IJzerstraat 8).

Sinds 1 juli 2017 zijn de P+MD-zakken niet meer verkrijgbaar in het gemeentehuis!

Prijs 

 • 0,125 euro per (grote) P+MD-vuilniszak

Wat met de blauwe zakken?

Blauwe PMD-zakken worden dus niet meer opgehaald. Maar wat moet je dan doen als je er nog over hebt?

Je kan het afval overladen in de nieuwe paarse zak en tijdens de volgende ophaling buiten plaatsen. Stop zeker niet een volle blauwe zak in de paarse zak. Dit verstoort het verwerkingsproces en geeft een vertekend resultaat van dit proefproject.

Je kan niet meer met de blauwe PMD-zakken terecht in het recyclagepark. Ook kan je de blauwe PMD-rollen niet meer gratis inruilen voor een rol met paarse P+MD-zakken. Dit was enkel mogelijk in de loop van januari 2016.

Infofilm P+MD

Wat mag er wel en niet in de P+MD-zak?

Meer info

cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving

Fost Plus

IVM Millieubeheer

Datum van het bericht: woensdag 08 februari 2017
Nieuwsoverzicht