Naar inhoud

Nieuwe brug en fietserstunnels vervangen vier spooroverwegen: aanleg brug Nieuwendam

Visualisatie brugtype Nieuwendam © TUC Rail
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, plaatst in het weekend van 19 en 20 november 2016 de brugdekken van de nieuwe brug over de spoorlijn Brugge-Gent in Nieuwendam. Deze brug zal de overwegen aan Nieuwendam en het Jezuïetengoed vervangen.

Voor de uitbreiding worden de vier spoorwegovergangen tussen Aalter en Sint-Maria-Aalter vervangen door één brug aan Nieuwendam en komen er twee fiets- en voetgangerstunnels aan het Jezuïetengoed en aan de Maria-Aaltersesteenweg. Het einde van de werken is voorzien rond juli 2017.

Update: brugdek over de sporen - november 2016

Tijdens het weekend van 19 en 20 november 2016 zal het brugdek over de sporen geschoven worden. Het plaatsen van de brugdekken (de delen van de brug waar het verkeer overheen gaat) gebeurt met twee kranen. Eerst worden de twee grote brugdekken geplaatst. Nadien worden de brugdekken boven de sporen geïnstalleerd. Tijdens de week van 14 november worden de brugdelen met uitzonderlijk (nacht)transport tot vlakbij de werf gebracht.

Tijdens het weekend van 19 en 20 november wordt er zowel overdag als ’s nachts gewerkt. Infrabel doet al het mogelijke om de nacht- en weekendwerken zo veel mogelijk te beperken. Omdat zij de sporen overdag niet buiten dienst kunnen stellen en om het wegverkeer zo min mogelijk te onderbreken overdag, is de hinder jammer genoeg niet altijd uit te sluiten.

Update: stand van zaken - juni 2016

Ten zuiden van Nieuwendam werden recent een landhoofd en een brugpijler gebouwd. Infrabel legt ondertussen de langswegen verder aan en werkt ook de fiets- en voetgangerstunnels af.

Update: tunnelkokers onder de sporen - maart 2016

Tijdens het weekend van 19 en 20 maart 2016 schoof Infrabel de tunnelkokers van de fiets- en voetgangerstunnels van de Maria-Aaltersteenweg en het Jezuïetengoed onder de sporen.

In een korte tijdspanne, van vrijdagnacht iets na 2.00 u tot zondagavond, werd dit klusje geklaard. Om een grote put te kunnen graven, heeft Infrabel eerst de sporen in twee geslepen en deze er uitgehaald. Daarna werden de kokers, die vanaf augustus ter plaatse werden gegoten, onder de sporen geschoven via een speciale techniek. De kokers werden opgetild en, via een van op afstand bediend glijsysteem, centimeter per centimeter in de goede richting geduwd.

Update: stand van zaken - december 2015

Aan de spoorwegovergang van Nieuwendam zijn de grondwerken pas gestart. Aan de zijde van de Kwadestraat zijn de funderingspalen net geplaatst in voorbereiding van de nieuwe brug. Begin 2016 worden de terreinen aan de andere zijde vrijgemaakt en komen er paalfunderingen.

Aan het Jezuïetengoed is de bouwput uitgegraven. Daarna volgen de betonwerken (bekisting van de tunnel).

Aan Maria-Aaltersteenweg/Vaanders wordt momenteel de bouwput uitgegraven. Na Nieuwjaar volgt de bekisting, wapening en betonwerken.

In het voorjaar van 2016 zullen de twee fiets- en voetgangerstunnels onder de sporen aan Maria-Aaltersteenweg/Vaanders en aan het Jezuïetengoed geschoven worden.

 


 

Doel

De spoorwegovergang aan Nieuwendam wordt gesloten en in de plaats komt er de brug tussen Kattenberg en Nieuwendam. Zowel auto-, fiets- als landbouwverkeer zal gebruik maken van de brug.

De tweede overweg aan Jezuïetengoed, ter hoogte van het vroegere Herdershoeve, verdwijnt ook. Er wordt een asfaltweg naast de sporen aangelegd, die het Jezuïetengoed met de nieuwe brug verbindt.

De derde spoorwegovergang, net voor het station van Sint-Maria-Aalter, wordt vervangen door een lage voetgangers- en fietserstunnel.

Tot slot wordt ook de spoorwegovergang Maria-Aaltersteenweg/Vaanders, op de grens van Sint-Maria-Aalter en Beernem, vervangen door een voetgangers- en fietserstunnel en een nieuwe verbindingsweg tussen de Maria-Aaltersteenweg en de Bokhoutlaan. De nieuwe brug aan Nieuwendam wordt lang genoeg gemaakt, zodat ze klaar is voor de aanleg van het derde en het vierde spoor.

Sluipverkeer ontmoedigen

De aanleg van de brug moet ook het (sluip)verkeer langs de Oude Vaart veranderen. De baan die naar de spoorwegbrug gaat, zal een duidelijke knik maken. Daardoor wil het bestuur het vele verkeer ontmoedigen dat vandaag de weg langs de Oude Vaart gebruikt om snel van het industriepark van Aalter tot in Beernem te geraken. Zonder dat sluipverkeer wordt de weg van de Oude Vaart veiliger voor het lokaal verkeer, en vooral voor de vele fietsers die langs dat stukje natuur willen meepikken. De belangrijkste toegangspoorten naar Sint-Maria-Aalter zijn Stratem en de Aalterstraat, niet de weg langs de Oude Vaart.

Stationsvernieuwing

In de toekomst worden ook het station van Aalter-centrum en de stopplaats van Sint-Maria-Aalter heringericht. Hiervoor is de planning nog niet gekend. Op de beide plaatsen worden de perrons verhoogd en verlengd, waardoor er langere treinen kunnen stoppen en het in- en uitstappen vlotter gaat. Ook de luifels op de perrons worden vervangen door nieuwe luifels met veel lichtinval.

In Aalter-centrum krijgt de voetgangerstunnel nieuwe liften en trappen naar de perrons. De parking en fietsenstallingen blijven behouden.

In Sint-Maria-Aalter komt er langs beide zijden van de stopplaats een nieuwe parking en fietsenstalling. Meer info over de stationsvernieuwing vind je op www.infobuurtbewoners.be.

Info

Infrabel

 

 

 

Datum van het bericht: donderdag 03 november 2016
Nieuwsoverzicht