Naar inhoud

Update waterverbruik en brandgevaar

Wegens de aanhoudende droogte en warme dagen kondigde provinciegouverneur Jan Briers enkele extra maatregelen af voor Oost-Vlaanderen. In de ganse provincie wordt er een vuurverbod opgelegd.

Brandgevaar

 • het is verboden open vuur te maken
 • er geldt een absoluut rookverbod in natuurgebieden
 • het is verboden vuurwerk te maken

Watergebruik

Op 3 augustus werden de regels versoepeld (zie rode aanduidingen)

 • Het ¡s verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater  is volledig verboden voor:

 • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
 • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter)
 • het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
 • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
 • het het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen tenzij tussen 18.00 u en 10.00 u met niet-leidingwater
 • besproeien van daken, gevels, tenten, luifels
 • besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18.00 u en 10.00 u met niet-leidingwater
 • in de onderneming voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het volledige besluit en toelichting vind je op de website van de provinciegouverneur.

Datum van het bericht: vrijdag 27 juli 2018
Nieuwsoverzicht