Naar inhoud

Aalter haalt opgelucht adem na extreme wateroverlast

regendruppel
Op donderdag 24 mei 2018 trok er tussen 18.30 u en 20.00 u een actieve onweerscel over Aalter. Een wolkbreuk zorgde voor maar liefst 85 liter water per vierkante meter, wat meer is dan doorgaans op een maand en ongezien de voorbije 20 jaar. Dit zorgde voor extreme wateroverlast.

Wat is een wolkbreuk?

Een bui waarin het zo hard regent dat er in 5 minuten 10 mm of meer valt, wordt een wolkbreuk genoemd. Aalter kreeg gisteren op 90 minuten tot 85 mm neerslag te verwerken.

De vallende regendruppels in de wolk koelen af door verdamping van het water uit de druppel. Hierdoor wordt ook de omringende lucht koeler en zal die op een bepaald moment zwaarder worden dan de omgevende lucht. De lucht in de wolk zal daardoor dalen, in plaats van stijgen. De waterdruppels krijgen door de omlaag stortende koudere lucht een grotere versnelling mee en vallen zo nog sneller naar beneden.

Precies het plaatselijke karakter en de onvoorspelbaarheid van dergelijke wolkbreuken plaatst meteorologen voor onoverkomelijke problemen.

250 oproepen

De brandweerzone Meetjesland ontving gisteren en vandaag ongeveer 250 oproepen voor Aalter na het extreme onweer. Die hadden deels betrekking op de openbare weg en deels op wateroverlast in private woningen. De brandweer zette 62 brandweerlui en 20 wagens in om een hele avond en nacht met man en macht het water weg te pompen uit kelders, parkings, overstroomde wegen... Om het water te stoppen, plaatste de brandweer ongeveer 700 zandzakken aan getroffen woningen en deelden ze die ook uit aan de brandweerkazerne. 11 voertuigen kwamen ook vast te zitten in het hoogstaande water. De politie moest ingrijpen om vier mensen uit hun wagens te bevrijden. Eén persoon diende uit een woning geëvacueerd te worden. De gemeentelijke diensten zijn sinds 6.00 u deze ochtend in de weer om de straten op te ruimen.

Spoorwegtunnel

Een van de zwaarst getroffen plaatsen was de voetgangerstunnel onder de sporen in het station Aalter-centrum. Daar stond het water iets meer dan 1 meter hoog, wat de doorgang onmogelijk maakte. De treinen werden dan omgeleid naar spoor 1 en 2, zodat de reizigers veilig via dienstpaden het station konden verlaten. De NMBS voorzag in twee pompwagens om samen met de brandweer tegen 4.45 u deze ochtend de tunnel watervrij te maken.

Houd grachten en beken vrij

Ook het Loveld had te kampen met grote wateroverlast doordat een omgewaaide boom de afvloeiing van het water via de Ketelbeek sterk bemoeilijkte. Het gemeentebestuur doet daarom nogmaals de oproep om beken en grachten op het eigen domein zoveel mogelijk te vrijwaren van obstakels, zoals takken, boomstammen en opgehoopt gras.

Wat te doen bij schade?

Iedereen die waterschade geleden heeft en waarvan de schade niet gedekt is door de eigen brandverzekering*, kan een aanvraag voor tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds indienen via www.aalter.be/schade. Het gemeentebestuur bezorgt de aanvraagformulieren en de processen-verbaal aan het Vlaams Rampenfonds. Op basis van de meteorologische gegevens en de gegevens van het Vlaams Rampenfonds, kan de Vlaamse regering de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied. Wie meer informatie wenst over deze aanvraag kan ook telefonisch contact opnemen via tel. 09 325 22 00.

*Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed wanneer het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.

Begrip en bedanking

Het gemeentebestuur wenst alle betrokken partijen nogmaals uitdrukkelijk te bedanken voor de geleverde inspanningen. Tot slot dankt het bestuur ook alle inwoners voor hun begrip, geduld en inzet om samen deze extreme situatie aan te pakken.

 

 

Datum van het bericht: vrijdag 25 mei 2018
Nieuwsoverzicht