Naar inhoud

Premies voor personen met een beperking en mantelzorgers.

Het gemeentebestuur vindt een goede ondersteuning van de Aalterse personen met een beperking en hun mantelzorgers zeer belangrijk. In 2018 wil het bestuur dan ook blijvend premies aanbieden.

Mantelzorgpremie

Er is een gemeentelijke mantelzorgpremie van 25 euro per maand beschikbaar voor personen die (thuis) een zorgbehoevend familielid of een persoon met een beperking verzorgen. De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten in Aalter gedomicilieerd zijn. De zorgbehoevende is minstens 21 jaar en mag niet in een instelling of zorgcentrum verblijven en moet over een attest van 80% invaliditeit beschikken. Vorig jaar vroegen 167 mensen een mantelzorgpremie aan.

Sociaalpedagogische premie

Er is ook een sociaalpedagogische premie van 100 euro voor ouders of personen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van een kind met een zware beperking. De hulpbehoevende is maximum 25 jaar en minstens 60% invalide. In 2017 werden er 152 aanvragen voor deze premie behandeld.

Vakantiepremie

Tot slot is er een vakantiepremie van 40 euro, 120 euro of 170 euro voor inwoners met een beperking, afhankelijk van de leeftijd en het invaliditeitspercentage. Zo krijgen jongeren tot en met 21 jaar vanaf 66% invaliditeit een premie van 120 euro. Vanaf 22 jaar is de uitkering afhankelijk van de graad van invaliditeit. Ben je voor 66% invalide? Dan bedraagt je premie 40 euro. Heb je een attest van 80% invaliditeit of 12 punten op de medisch-sociale schaal? Dan heb je recht op 170 euro premie. Je kan de attesten aanvragen in het gemeentehuis. De FOD Sociale Zekerheid levert het attest af. In 2017 werden er maar liefst 696 vakantiepremies uitgekeerd.

Jaarlijkse premies

Personen die in het verleden al een mantelzorgpremie hebben ontvangen, zullen dit voorjaar gedurende het eerste kwartaal (mantelzorg- en sociaalpedagogische premie) en het tweede kwartaal (vakantiepremie) een nieuw aanvraagformulier ontvangen. Je vindt de aanvraagdocumenten terug op www.aalter.be/premies. Meer info via welzijn@aalter.be of tel. 09 325 22 00.

Datum van het bericht: donderdag 08 februari 2018
Nieuwsoverzicht