Naar inhoud

Herinrichting straten Aalter-centrum

Het gemeentebestuur plant de herinrichting van het Aalterse centrumgebied in. De voorbereidende werken voor de riolerings- en wegenwerken wijzigden de verkeerssituatie in het centrum. Een overzicht.

 • Eenrichtingsverkeer in de Bellemstraat, van het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Boomgaardstraat, komende van de Molenstraat – Processieweg.
 • Eenrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat, komende van de Bellemstraat.
 • Het verkeer uit de Stationsstraat stopt aan het kruispunt Kouter – Weibroekdreef.
 • Molenstraat – Processieweg - Kestelstraat (richting Lostraat) wordt een hoofdweg.

Fietsers en bromfietsers klasse A en P (pedelecs of snelle elektrische fietsen die tot 45km/u bereiken) kunnen steeds in twee richtingen blijven rijden. 


Update 15 december 2017:

Vanaf maandag 18 december tot en met woensdag 20 december starten de nutsmaatschappijen met werkzaamheden in de Lostraat, tussen de Bellemstraat en de Valkestraat. Tussen 7.00 u en 17.00 u is het straatdeel onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Handelszaken en woningen blijven steeds te voet bereikbaar. Buiten de werkuren zijn de straten toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In januari 2018 worden dan de Biesemkerkweg en de Lostraat (tussen de Valkestraat en Lostraat 37) onder handen genomen. Meer info via www.aalter.be/werken.

Update vrijdag 8 december 2017: 

Vanaf vrijdag 8 december 2017 starten de nutsmaatschappijen met werkzaamheden in de Valkestraat, tussen 7.00 u en 17.00 u. Handelszaken en woningen blijven dan te voet bereikbaar. Buiten de werkuren zijn de straten opnieuw toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Daarna is de Lostraat (tussen de Bellemstraat en de Valkestraat) van maandag 18 december tot en met woensdag 20 december aan de beurt. De Bellemstraat blijft nog even onderbroken door gemeentelijke rioleringswerken. Meer info via www.aalter.be/werken.


Doelstellingen

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de riolerings- en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. Waar nodig worden de leidingen gesaneerd of vernieuwd. In de Bellemstraat wordt het bundelnet ondergronds gebracht.

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en een gunstig verloop van de werkzaamheden, wordt voor de tijdsplanning van de nutswerken de volgende prognose vooropgesteld:

 • Fase 1: Bellemstraat (tussen Processieweg en Boomgaardstraat)

  2de helft september 2017 – 2de helft oktober 2017

 • Fase 2: Brouwerijstraat, Sint-Gerolflaan en Dwarsstraat

  26 september 2017 – 1ste helft oktober 2017

 • Fase 3a: Boomgaardstraat en Boomgaard

  2de helft oktober 2017 – 1ste helft november 2017

 • Fase 3b: Stationsstraat (tussen Boomgaard en Markt)

  6 november – 20 november 2017

 • Fase 4a: Brouwerijstraat (tussen Sint-Gerolflaan en Stationsstraat)

  20 november – 25 november 2017

 • Fase 4b: Markt en Lostraat (tot aan Valkestraat): wordt net vóór of net na 20 november 2017 uitgevoerd

 • Fase 5: Bellemstraat (tussen Stationsstraat en Boomgaardstraat) en Valkestraat

  27 november – 8 december 2017

 • Fase 6: Lostraat (vanaf Valkestraat)

 • 8 december – 21 december 2017

 • Fase 7: Biesemkerkweg

  8 december – 21 december 2017

 

Fasen 3b, 4a, 5, 6 en 7 geven hinder voor het verkeer. De werfzone zal telkens afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Handelszaken en woningen blijven te voet bereikbaar. Buiten de werkuren (7.00 u tot 17.00 u) en tijdens de weekends wordt de werfzone opengesteld voor alle verkeer. De omleidingen per fase worden voorgesteld op de kaart bovenaan deze webpagina.

Planning en fasering

 1. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 22 december 2014 het studiebureau Group D aan als ontwerper. In 2015 werd een eerste voorontwerp van de verkeersstructuurschets opgemaakt.
 2. Het voorontwerp van de verkeersstructuurschets werd na advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit verder uitgewerkt en op 28 april 2016 in een eerste infovergadering aan de burgers toegelicht. De verfijnde verkeersstructuurschets werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 november 2016.
 3. Op 31 januari 2017 keurde de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit de verfijnde verkeersstructuurschets en de nieuwe wegenisprofielen goed.
 4. In het voorjaar van 2017 zijn de ontwerpplannen voor de herinrichting van het centrumgebied en de vernieuwing van het openbaar rioleringsnet op punt gesteld. Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerp- en aanbestedingsdossier goed op 27 maart 2017. De gemeenteraad keurde het bestek goed op 10 april 2017.
 5. Op 20 april 2017 vond de publicatie van het bestek en de bijhorende ontwerpplannen plaats.
 6. Op 27 april 2017 zijn de ontwerpplannen tijdens een infovergadering aan de burgers door het studiebureau en het gemeentebestuur verduidelijkt.
 7. Op 30 mei 2017 werden de offertes voor de riolerings- en wegeniswerken geopend.
 8. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 19 juni 2017 de firma Koch-Ockier nv aan voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken.
 9. Op 17 augustus 2017 is de ruwe fasering en tijdsplanning van de nutswerken en de riolerings- en wegeniswerken tijdens een infovergadering aan de burgers voorgesteld (zie downloads).
 10. Op 21 september 2017 ging de aanleg van de middengeleider in de Weibroekdreef van start. Op 16 oktober 2017 werden de werken beëindigd.
 11. Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de riolerings- en wegeniswerken in de centrumstraten begin 2018 van start gaan. Op een later tijdstip zal de fasering en planning van deze werken gepubliceerd worden.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv

Datum van het bericht: donderdag 16 november 2017
Nieuwsoverzicht