Naar inhoud

Schade geleden aan landbouwteelten door droogte voorjaar 2017?

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de procedure opgestart voor erkenning van de aanhoudende droogte in voorjaar 2017 als landbouwramp.

Een recente studie van het KMI wees uit dat de droogte in april, mei en juni 2017 uitzonderlijk was op een tijdsspanne van 20 jaar in 150 gemeentes, waaronder Aalter. Alle Aalterse landbouwers die dan schade aan hun teelten hebben geleden, kunnen dit melden aan het gemeentebestuur.

Aanvraag indienen

Download het aanvraagformulier Schade aan teelt op www.aalter.be/schade-overmacht en bezorg dit ten laatste op dinsdag 15 augustus 2017 aan de cel Risicobeheer via risicobeheer@aalter.be of per post (gemeentebestuur Aalter, t.a.v. cel Risicobeheer, Europalaan 22, 9880 Aalter). Vergeet zeker niet om de locatie (straat) en het percentage van schade in de aanvraag te vermelden. Meer info via tel. 09 325 22 00. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat een schattingscommissie ter plaatse komt voor de schadevaststelling. Het gewas moet zichtbaar zijn en moet te schatten zijn. Op basis van de voorlopige vaststellingen geven de gemeentes op 8 september 2017 een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen door aan het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info

 

Datum van het bericht: dinsdag 01 augustus 2017
Nieuwsoverzicht