Naar inhoud

Bekendmaking milieueffectrapportage Debutrac

Het studiebureau Adoplan diende bij de dienst Mer een onderzoek in tot milieueffectrapportage voor de aanvraag tot planologisch attest voor Debutrac, Urselweg 20 in Aalter. De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel een uitbreiding van het landbouwmechanisatiebedrijf Debutrac toe te laten.

De dienst Mer heeft op 2 mei 2017 beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je bekijken via www.lne.be/mer-dossierdatabank. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL17033.

Datum van het bericht: woensdag 28 juni 2017
Nieuwsoverzicht