Naar inhoud

Aalter & Knesselare: Samen.Sterker.Beter

Aalter-Knesselare. Samen. Sterker. Beter.
Het plan van twee sterke gemeenten! De gemeenteraden van Aalter en van Knesselare kozen op dinsdag 23 mei 2017 voluit voor een fusie in 2019.

Waarom fusioneren?

Beide gemeenten fusioneren uiteraard niet zomaar. Het is het gevolg van een gezamenlijke visie over de toekomst en de rol van onze gemeenten.

Te klein is niet efficiënt en te groot is niet beheersbaar. Aalter en Knesselare vormen samen de ideale grootte voor een efficiënt beheer ten dienste van de inwoners.

"Fusioneren uit vrije wil, om samen een positief verhaal te bouwen met respect voor de identiteit van beide gemeenten, is veel interessanter dan een opgelegde fusie."

Talrijke voordelen

 • De Vlaamse regering schuift een schuldovername van 15 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor nog meer investeringen
 • De belastingen worden gelijkgeschakeld op het laagste niveau
 • Een goed uitgerust recyclagepark voor iedereen
 • Een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern
 • Door betere efficiëntie ontstaan er bijkomende middelen
 • Een gemeente van 30.000 inwoners trekt meer investeringen aan

Waarom Aalter en Knesselare?

Aalter en Knesselare vullen elkaar aan, al lijken ze op het eerste gezicht anders. Aalter is de grootste gemeente met zijn drie bedrijventerreinen, terwijl Knesselare de landelijke gemeente is met veel groen, een oase aan rust en het Landschapspark Drongengoed.

Blijft dit karakter bewaard in een fusie? Uiteraard! Het kasteel van Poeke is toch ook niet het kasteel van Aalter geworden. Aalter-Brug, Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter en Ursel hebben tot op vandaag elk hun identiteit behouden, ondanks een eerdere fusie.

De schepencolleges van Aalter en Knesselare spraken af dat de nieuwe, sterke fusiegemeente Aalter voldoende beleids- en investeringsruimte maakt voor het huidige Knesselare en Ursel. Ook dienstverlening dicht bij de mensen is én blijft belangrijk: heel wat diensten waarop de Knesselarenaar nu een beroep kan doen in eigen gemeente blijven daar ook gewoon.

"De nieuwe gemeente wordt in oppervlakte de derde grootste van Oost-Vlaanderen."

Wat werd er nu beslist op 23 mei 2017?

Op 23 mei 2017 keurden de gemeenteraden van Aalter en Knesselare gelijktijdig de intentie tot fusie goed. Tijdens de komende maanden worden de voordelen en praktische aspecten van de fusie verder onderzocht. Tegen uiterlijk eind december 2017 wordt de definitieve fusiebeslissing aan de gemeenteraden voorgelegd. De fusie zelf wordt pas een feit op 1 januari 2019.

"De intentie tot fusie werd goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in het hele traject."

Wat werd er niet beslist?

Wijzigt de postcode van Knesselare of van Aalter? Verandert de Kerkstraat in Aalter of in Knesselare van naam of komt er een nieuw logo? Dat is allemaal nog niet beslist en wordt verder uitgewerkt.

Een fusieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van beide gemeenten, gaat nu onder het toeziend oog van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse administratie het verdere stappenplan uitwerken.

"Het fusieteam zal het traject in goede banen leiden."

Tijdslijn "Traject 2019"

De tijdslijn hieronder geeft de verschillende belangrijke momenten weer in deze fusie.

 • 23/05/2017 Bevestiging van de intentie tot fusioneren Gelijktijdig bekrachtigen van de intentie tot fusie door beide gemeenteraden van Knesselare en Aalter.

 • 23/05/2017 – 31/12/2017 Inventaris van alle werkdomeinen Fusieteam gaat aan de slag om de vele honderden praktische details op te lijsten en op te lossen.

 • Uiterlijk op 31/12/2017 Definitieve beslissing tot fusie door de gemeenteraden van Knesselare en Aalter.

 • Voorjaar 2018 Decreet van de Vlaamse overheid Het Vlaams Parlement legt per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren.
 • 14/10/2018 Gemeenteraadsverkiezingen De burgers kiezen op gezamenlijke lijsten de ploeg die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente zal besturen.

 • 1/01/2019 De fusie wordt een feit. De 2 gemeenten/rechtspersonen Aalter en Knesselare houden op te bestaan en de nieuwe fusiegemeente/rechtspersoon onder de naam Aalter neemt alle rechten en plichten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag in de nieuwe gemeente.

Informatie en participatie

De gemeentebesturen vinden het echt belangrijk om hun burgers en hun personeelsleden op het juiste ogenblik correct en volledig te informeren over het fusietraject Samen. Sterker. Beter.

Samen verwijst naar het doel: in de toekomst verbinden beide gemeenten zich en smelten ze samen. Samen wijst ook naar hoe het fusietraject zal verlopen. Knesselare en Aalter pakken het samen aan, op gelijkwaardige basis.

Sterker is wat de fusie op termijn zal brengen: een gemeente die sterker is in het landschap van Vlaamse gemeenten, en krachtig staat om uitdagingen aan te gaan en flexibel in te spelen op maatschappelijke trends.

Beter is de gemeenschappelijke deler voor iedereen: we doen het om er beter van te worden. De nieuwe gemeente wordt beter, en kan betere dienstverlening bieden aan inwoners, bedrijven, bezoekers,….

Er komt onder meer een website www.SamenSterkerBeter.be, en een folder die in de loop van juni bus aan bus verdeeld zal worden in alle (deel)gemeenten en een participatietraject. Inwoners van Knesselare en Aalter kunnen deelnemen aan het debat tijdens de infoavonden op:

 • dinsdag 20 juni 2017 om 20.00 u in de feestzaal van het gemeentehuis in Knesselare
 • woensdag 21 juni 2017 om 20.15 u in de Katerhoek in Ursel
 • donderdag 22 juni 2017 om 20.00 u in het gemeentehuis van Aalter (auditorium)

Dit kan eveneens op de sociale media via de hashtag #SamenSterkerBeter.

Mochten er specifieke bezorgdheden of vragen zijn, dan kan u steeds e-mailen naar SamenSterkerBeter@aalter.be.


Aalter en Knesselare, de historische link

Het is lang niet de eerste keer dat Aalter en Knesselare met elkaar worden verbonden. Historicus Peter Laroy dook het verleden in en onderzocht de historische link tussen beide gemeenten. Dat leverde enkele interessante weetjes op.

Tijdens de middeleeuwen maakten grote delen van het huidige grondgebied van Aalter en Knesselare deel uit van de heerlijkheid van het Land van de Woestijne. Heerlijkheden waren bepaalde gebieden die in leen werden gegeven. Zo moet de graaf van Vlaanderen rond het begin van de 13de eeuw grond in pacht hebben gegeven aan Willem, een edelman uit Zomergem. De eeuwen daarop groeide het gebied verder uit door schenkingen, erfenissen, huwelijken… Heel wat toenmalige wijken uit de huidige gemeenten waren dus verantwoording verschuldigd aan hetzelfde gezag.

Fusie avant la lettre

In 1647 liet de toenmalige Heer van de Woestijne de schepenbanken van Aalter, Knesselare en Oedelem samensmelten tot één geheel. De heer Willy Stevens, inwoner van Knesselare en tot aan zijn overlijden vorig jaar voorzitter van de Heemkundige kring Arthur Verhoustraete uit Aalter, noemde het een fusie avant la lettre. Er waren uiteraard connecties met andere omliggende gemeenten, zoals Oedelem, Zomergem, Ruiselede, Nevele…

Hagepreken

Ook op andere momenten in het verleden vonden de inwoners uit de streek Aalter-Knesselare-Ursel elkaar. Tijdens de godsdiensttwisten in de 16de eeuw stond Aalter bekend als een echt calvinistisch nest. Het protestantisme verspreidde zich in de omliggende gebieden en inwoners uit Knesselare en Ursel woonden hagepreken (calvinistische kerkdiensten in open lucht) bij in Aalter.

Aanzuigeffect van de spoorweg

De aanwezigheid van de spoorweg in Aalter in de 19de eeuw veroorzaakte een zeker aanzuigeffect. Inwoners uit Knesselare en Ursel kwamen met paard en kar of tram naar Aalter om daar naar de steden te trekken of de wijde wereld (migratie in economisch minder gunstige tijden) te verkennen. In de 20ste eeuw maakte deze mobiliteit ook pendelarbeid mogelijk. Mensen uit het omliggende kwamen naar Aalter en bleven daar soms letterlijk en figuurlijk hangen. De komst van de industrie in Aalter zorgde ruim honderd jaar na de komst van de spoorweg voor nieuwe aantrekkingskracht.

Inspiratie

Er valt dus zeker iets te zeggen over de historische verbondenheid of de aantrekkingskracht tussen de gemeenten die wensen samen te gaan. Waren die banden er? Ja zeker. Waren die exclusief? Dat niet. De geschiedenis is grillig en wordt soms door toevalligheden bepaald. Bovendien blijft het gevaarlijk om met een hedendaagse bril naar het verleden te kijken, maar inspiratie opdoen kan nooit kwaad.

Uit Gaan Uilenspiegel en Pierlala dansen in Kasteel van Poeke?, door Peter Laroy, https://geschiedenisvanaalter.blogspot.be

Datum van het bericht: maandag 29 mei 2017
Nieuwsoverzicht