Naar inhoud

Aalter, natuurlijk!

Oude Vaart
Aalter is een groene gemeente vol groene locaties, zoals het Landschapspark Bulskampveld, het Hooggoedbos, de Oude Vaart en de Kraenepoel. De bekendste trekpleister blijft natuurlijk het kasteel van Poeke met zijn prachtige Engelse en Franse tuinen.

De zachte lentetemperaturen maken het nu het ideale moment om de Aalterse bossen te (her)ontdekken.

 


Landschapspark Bulskampveld

Wist je dat het Landschapspark Bulskampveld het bosrijkste gebied van West- en Oost-Vlaanderen is? Het is maar liefst 90 km² groot en dus dé bestemming bij uitstek voor een dagje ontspannen in het groen! Kilometers aan fiets- en wandelpaden langs bossen, dreven, pittoreske dorpjes en mysterieuze kastelen bieden heel wat recreatiemogelijkheden.

De wortels van dit vroegere heidegebied gaan terug tot in 1149, maar pas in 2011 werd het Landschapspark herenigd. In Aalter vallen de groenzones Hooggoed, Egypteveld, Schuurlo en Bakensgoed binnen de grenzen van het park. Mis dus geen enkel stukje! Via www.aalter.be/brochures kan je de overzichtskaart en het wandelnetwerk van het Bulskampveld bestellen. Meer info via www.brugseommeland.be > Landschapspark Bulskampveld.

Hooggoed

Wie van wandelen houdt, moet zeker een bezoek brengen aan het Hooggoedbos, met zijn zandige wegen en dreven. Het bos bestaat voornamelijk uit naald- en loofbomen en een aantal weiden. Het vormt de thuis voor verschillende vogelsoorten. In het bos zijn twee 19de eeuwse kastelen verscholen: het kasteel Blekkervijver en het Hooggoedkasteel. Je kan het bos bereiken via de parking aan de Aalterstraat of via Stratem.

Oude Vaart

De Oude Vaart, in de omgeving van Nieuwendam, is een echt wandelparadijs en een geliefd vissersoord. Het talrijke waterwild, waaronder blauwe reigers, maakt het een unieke plek voor de fotoliefhebber. Daarnaast kan je er ook pimpelmezen, zwartkopmezen, boomklevers en winterkoninkjes spotten.

De Grote Elleboog, de bocht van dit waterschoon, is al sinds 1977 beschermd als cultuurhistorisch landschap. Aan de Oude Vaart zou in 1379 ook de Slag van de Witte Kaproenen, een Gents politiekorps, hebben plaatsgevonden.

Kasteeldomein van Poeke

Vanaf de weg die je van Lotenhulle naar Poeke brengt, ligt achter een hoog smeedijzeren hek het kasteel van Poeke. Vooral de voorgevel, met zijn driehoekig fronton, zijn sierlijke vensters en de twee flankerende torens, maakt al bij de eerste aanblik indruk. Een eeuwenoude lindendreef leidt je naar het kasteel. De rozekleurige gevels en de toegangsbruggen worden weerspiegeld in het water van de slotgracht.

Rond het kasteel is een Engelse en Franse tuin aangelegd. In het 56 hectare grote park zijn er ook nog een hondenkennel, bakkersoven, paardenstallen en het koetshuis te bewonderen. Het kasteel is sinds 1977 in handen van het gemeentebestuur. Vergeet niet op het gezellige dorpsplein van Poeke nog te genieten van een drankje.

Elke eerste zondag van de maand is er een geleide natuurwandeling door het kasteeldomein van Poeke.
Zie www.aalter.be/poekezomert. Je kan het kasteeldomein samen met een gids (tot 25 personen) bezoeken voor 30 euro. Meer info via evenementen@aalter.be of tel. 09 325 22 00.

Kraenepoel

Deze 22 hectare grote vijver langs de Lotenhullestraat is vooral bekend als ijspiste, maar ook buiten de winter is de Kraenepoel een ideale verpozingsplaats voor elke natuurliefhebber. Om de vijf tot tien jaar wordt deze vijver drooggelegd. Dit moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit, de variatie aan vissen en waterplanten, vergroot. Na de droogleggingen is er steeds een sterke toename van overwinterende watervogels, zoals de wilde eend, tafeleend, meerkoet, smient en de krakeend.

Ook het aantal broedgevallen van de kleine plevier, kievit, kuifeend en ijsvogel stegen aanzienlijk. Sinds 1996 is de zuidelijke helft van de Kraenepoel in handen van het gemeentebestuur. Sinds 2002 wordt het beheerd door het bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos. De noordelijke helft is eigendom van een privé-eigenaar. De Kraenepoel is ook beschermd als landschap en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk, een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen.

De omgeving rond de Kraenepoel kan je elke vierde zondag van de maand verkennen met een gids. Hou er rekening mee dat bij slechte weersomstandigheden de paden er niet altijd moddervrij bij liggen. Meer info: www.aalter.be/poekezomert. Surf ten slotte naar www.aalter.be/routeyou voor een overzicht van onze fietsroutes door Aalter en het ruiterpad door het Hooggoedbos.

 

Datum van het bericht: woensdag 17 mei 2017
Nieuwsoverzicht