Naar inhoud

Is jouw centrale verwarming in orde?

Cartoon © Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Om je huis veilig en zuinig te verwarmen moet je je centraal verwarmingstoestel regelmatig laten nakijken. Hou je aan de volgende drie gouden regels.

Veilig opstarten: Keuring voor eerste gebruik

Een erkend technicus moet een nieuw of gewijzigd verwarmingstoestel vóór het eerste gebruik keuren. In het keuringsrapport staat of de ketel voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Bewaar het rapport bij de ketel.

Veilig verwarmen: Periodiek onderhoud

Voor een stookolieketel is een jaarlijks onderhoud verplicht, voor een gasketel is dat tweejaarlijks. De technicus controleert of er risico is op CO-vergiftiging, reinigt en stelt de ketel af zodat ze zuinig werkt. Je krijgt daarna een reinigings- en verbrandingsattest. Bewaar ze bij de ketel.

Zuinig verwarmen: Verwarmingsaudit

De meeste centrale verwarmingstoestellen die ouder zijn dan vijf jaar moeten elke vijf jaar een verwarmingsaudit ondergaan. De erkende technicus berekent het rendement en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten van deze evaluatie worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat je bij je ketel bewaart.

Voordelen

De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de audit zijn verplicht, maar je hebt er zelf voordeel bij:

  • je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand;   
  • je bespaart brandstof en vermindert verwarmingskosten;
  • je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten;
  • je levert een bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

Vind een erkende technicus in jouw buurt op www.veiligverwarmen.be of bel gratis naar tel. 1700!

Datum van het bericht: woensdag 01 februari 2017
Nieuwsoverzicht