Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen herverdeelt taken

Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn takenpakket herverdeeld. Dit was nodig nadat de samenstelling van het college op maandag 19 december 2016 wijzigde.
  • Patrick Hoste (waarnemend burgemeester) wordt verantwoordelijk voor de algemene beleidsopvolging en projectwerking, milieu, mobiliteit, waterwerken, het onthaal en documenten en attesten.

  • Dirk De Smul (eerste schepen en ambtenaar burgerlijke stand) neemt evenementen, verenigingen, Aalter Proper en de netheid van de gemeentelijke gebouwen onder de vleugels.

  • Bieke De Neve (tweede schepen) zal zich over jeugd, buitenschoolse kinderopvang, toegankelijkheid en sensibilisatie (sociale toets), communicatie, het secretariaat, ICT, het personeel, arbeidspreventie en ISO-certificering van het bestuur ontfermen.

  • Philippe Verleyen (derde schepen en voorzitter van het AGB) waakt over de gemeentelijke financiën, economie, overheidsopdrachten, het beheer van de gemeentelijke gebouwen en houdt toezicht op het intern controlesysteem.

  • Martine Bergez (vierde schepen) neemt sport, cultuur, toerisme, de bibliotheek en de Academie op in haar pakket. Ook zorgt de schepen voor het Aalterse gemeenschaps- en samenhorigheidsgevoel (het aangenaam leven in de gemeente).

  • Nieuwkomer Patrick Verwilst (vijfde schepen) krijgt de verantwoordelijkheid over de infrastructuurmeldingen, zoals wegen, domeinen, gebouwen en stockbeheer. Hij ziet ook toe op de beroepsactieve (werkende) bevolking.

  • De heer Luc De Meyer (zesde schepen en OCMW-voorzitter) ontfermt zich over het OCMW, welzijn en seniorenzaken.

Bekijk het takenpakket in detail op www.aalter.be/college.

Datum van het bericht: maandag 16 januari 2017
Nieuwsoverzicht