Naar inhoud

Hoe wordt Aalter een Smart City?

TomorrowLab
Het gemeentebestuur bouwt een toekomstvisie uit met TomorrowLab en zal dit via het Living Tomorrow-platform omzetten naar pilootprojecten rond de toekomst van communicatie met de burger en de ondersteuning van startende bedrijven.

Communicatie van de toekomst

Het Smart City-traject Communicatie van de toekomst wil de digitale dienstverlening en communicatie met de burger versterken. Hiervoor zijn enkele nieuwe communicatiekanalen in ontwikkeling.

De kanalen laten je toe om in de toekomst eenvoudiger het gemeentebestuur te contacteren, op een zelfgekozen moment en plaats. Ze zullen in 2018 worden voorgesteld.

Slim stadsmeubilair: Het slim stadsmeubilair zal de digitale infoborden vervangen die je langs de weg en in het Sportpark tegenkomt. Het dient niet alleen om informatie in de kijker te zetten, maar je kan er evengoed vragen mee stellen aan het bestuur.

Chatbot: Deze automatische gesprekspartner kan antwoorden op heel wat courante vragen (zoals openingsuren of locaties), maar kan ook een afspraak met het bestuur voor je regelen of lokale verkeersinformatie meedelen. Je zal ermee kunnen chatten op verschillende kanalen, zoals de website, Facebook, het slim stadsmeubilair…

Smartphone applicatie: Via de gemeentelijke app sta je een stap dichter bij de informatie van het gemeentebestuur, lokale handelaars en verenigingen.

Hallo Pepper!

Daarnaast onderzoeken het gemeentebestuur en partner TomorrowLab het inzetten van robots bij lokale besturen. Volgende functionaliteiten zullen onderzocht worden: 

  • Kan een robot ingezet worden om bezoekers in het gemeentehuis te ontvangen en hen door te verwijzen of begeleiden naar de juiste locatie of gemeentelijk personeelslid?
  • Is het mogelijk om mondeling vragen te stellen aan een robot en hierop antwoord te krijgen? Staat de spraaktechnologie (in het Nederlands) al ver genoeg om dit optimaal te laten werken?
  • Hoe kan de samenwerking tussen robots en gemeentepersoneel er uitzien? Wat zijn hier mogelijke struikelblokken? Hoe kan een goede rolverdeling eruitzien? Hoe kunnen mensen en robots elkaar versterken?
  • Hoe reageren bezoekers van gemeentelijke faciliteiten op een robot? Zijn mensen hier klaar voor? Hoe verzekeren we dat het persoonlijke aspect van gemeentelijke dienstverlening gewaarborgd of zelf versterkt wordt?

Op basis van deze testen kan het gemeentebestuur met grondige voorkennis vervolgstappen definiëren en al dan niet beslissen om later zelf te investeren in een robot.

De Pepper-robot was begin december 2017 te vinden in het gemeentehuis. Pepper liet bezoekers op een laagdrempelige en ludieke manier kennis maken met de technologie.

 

 

IncubAalter: Ondersteuning voor startende bedrijven

Verder wil Aalter ook nieuw en jong talent aantrekken en ondersteunen onder de vorm van een bedrijfsincubator in de gemeente: IncubAalter. In dit project krijgen startende bedrijven (startups) kansen zich te ontwikkelen en te groeien. Dit project moet ervoor zorgen dat hoogopgeleide jongeren de streek tussen Gent en Brugge niet verlaten met hun kennis, maar ter plaatse voor een meerwaarde zorgen.

Toespraak Smart City door Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester

 

Interview van Kanaal Z met Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester

Aalter eerste ISO gecertifieerde Smart City in België

Aalter behaalt als eerste Belgische gemeente de prestigieuze platinum status voor het ISO 37120 certificaat. Dankzij deze certificering kan Aalter zich internationaal vergelijken op het vlak van duurzame ontwikkeling van diensten en levenskwaliteit.

Het certificaat brengt 100 verschillende stadsindicatoren in kaart, verdeeld over 17 verschillende thema’s, die het beleid in kaart brengen wat betreft levenskwaliteit, leefbaarheid en smart data.

België sluit internationaal aan

Aalter zal nu als eerste Belgische gemeente ook een plaats krijgen op het open data platform van The World Council on City Data (WCCD), wereldleider op terrein van gestandaardiseerde stedelijke indicatoren en het officiële ISO certificeringsorgaan. In het lijstje van gecertificeerde steden prijken namen als Londen, Barcelona, Dubai, Melbourne, Boston, Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam.

Opvallende cijfers

  • Aalter haalt vandaag reeds 36,65% van zijn energiebehoefte uit hernieuwbare energie. In vergelijking met Eindhoven (3,3%) of anderen is dat zeer knap.
  • Het gemiddelde energieverbruik per gezin ligt iets hoger dan in de Nederlandse steden, de gemiddelde afvalhoeveelheid fors lager (0,13 ton/hoofd versus 0,5 ton/hoofd in Eindhoven of Heerlen).
  • Met 81,33% van zijn afval dat wordt gerecycleerd en 90 liter waterverbruik per hoofd per jaar scoort Aalter bijzonder goed qua duurzaamheid.

Bekijk alle Aalterse cijfers in detail via het Open Data Platform.

 

Datum van het bericht: maandag 04 december 2017
Nieuwsoverzicht