Naar inhoud

Vanaf 2017: 70 km/u buiten de bebouwde kom

Campagnebeeld 70 km/u buiten de bebouwde kom (c) Vlaamse overheid
Vanaf 1 januari 2017 remt de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom af van 90 km per uur naar 70 km per uur. Dat besliste de Vlaamse overheid. De weg wordt zo beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger.

Er vielen in 2015 bijna 400 doden te betreuren op de Vlaamse wegen. 68% van de dodelijke slachtoffers viel buiten de bebouwde kom. Dit was vaak het gevolg van overdreven snelheid. Studies van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden, maar daarbuiten wordt het gaspedaal vaak te hard ingeduwd. Daarnaast bieden de wegen buiten de bebouwde kom ook een toegang voor woningen.

Eenvoudigere signalisatie

Officieel is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vandaag 90 km/u, maar die maximumsnelheid wordt al op de meeste plaatsten naar beneden bijgesteld en is aangeduid door verkeersborden. Die wijziging moet dan bij elke wegkruising opnieuw worden aangeduid. Het gevolg is een oerwoud aan verkeersborden langs de Vlaamse wegen. Dankzij deze maatregel zal de signalisatie ingrijpend vereenvoudigen.  

Geen bord = 70 km/u

Alle 70-borden op de wegen buiten de bebouwde kom worden overbodig vanaf 2017. Er wordt immers uitgegaan van het principe: waar géén bord staat, mag je maximaal 70 km/u rijden. Zo zullen er 30.000 borden verdwijnen. De wegbeheerders krijgen één jaar (2017) de tijd om in heel Vlaanderen de overbodige borden weg te nemen. Vergeet ook niet om je gps te (laten) herprogrammeren.

Gewest- en autosnelwegen

In Aalter zal je nagenoeg op alle lokale wegen buiten de bebouwde kommen maximaal 70 km/u mogen rijden. De maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar een verkeersbord dit aangeeft. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de gewestweg Knokkeweg (N44), beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Datum van het bericht: woensdag 30 november 2016
Nieuwsoverzicht