Naar inhoud

Heraanleg op- en afrittencomplex E40


 

Paneel_overzicht_nieuw op- en afrittencomplex AWV

De herinrichting van het op- en afrittencomplex zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aantakt op de E34 (Knokke-Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet. De herinrichting omvat ook de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verderzetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Ook de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende blijft voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.


Nieuws

5 april 2018

Op maandag 9 april 2018 gaat de Tieltsesteenweg (N37) terug open voor het verkeer. De werfzone verschuift naar de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf dan rijdt het verkeer op het nieuwe stuk gewestweg onder de E40. Intussen is ook de Knokkeweg (N44) terug opengesteld richting Maldegem en kunnen de fietsers opnieuw, via het vernieuwde fietspad, langs de N44 rijden. Ook de oprit richting Gent als je van de N44 komt, is open voor het verkeer.

Gewijzigde verkeerssituatie

 • De Steenweg op Deinze (N409) wordt onderbroken aan de brug. Het verkeer rijdt in beide richtingen via de Tieltsesteenweg (N37).
 • Het verkeer op de Knokkeweg (N44) richting Maldegem rijdt terug op de vernieuwde N44. Het verkeer dat komt van de E40 kan nu rechtstreeks naar de N44 rijden.
 • De oprit naar Gent komende van de N44 is ook open voor het verkeer.
 • Op de E40 zelf blijft de situatie dezelfde en rijdt het verkeer over drie versmalde rijstroken in beide richtingen.

Hoe rijden de fietsers?

 • Fietsers kunnen terug langs de N44 richting Maldegem rijden. Fietsers van Deinze richting Aalter rijden om via tijdelijke fietspaden over de nieuwe weg onder de E40 naar de bestaande rotonde.

Opgelet: deze verkeersinformatie is onder voorbehoud. Bekijk steeds het laatste nieuws en de meest recente timings op wegenenverkeer.be/ complexAalter.

 

 

23 maart 2018

Behoudens slechte weersomstandigheden de komende dagen:

 • zal de vernieuwde aansluiting N44 richting Maldegem opengesteld worden op donderdag 29 maart 2018;
 • zal het vernieuwde fietspad langs de N44 opengesteld worden op donderdag 29 maart 2018;
 • zal de nieuwe rechtstreekse aansluiting van N44 naar de E40 oprit Gent opengesteld worden op maandag 9 april (mogelijks op 29 maart 2018);
 • zal de doorsteek naar de Steenweg op Deinze sluiten en de nieuwe doorsteek naar de Tieltsesteenweg en nieuwe rotonde open gaan op maandag 9 april 2018 na de ochtendspits.

23 februari 2018

De voorspelde weersomstandigheden verhinderen het storten van beton, waardoor de volgende fasewissel naar half of eind april verschuift. Om de verkeersdoorstroming te verhogen, brengt de aannemer bijkomende belijning aan op de rotonde N44. 

15 februari 2018

In 2019 worden er geluidswerende schermen langsheen de E40 geplaatst, nadat de aanleg van het nieuw afrittencomplex voltooid is. Ook langs de Knokkeweg (N44) worden er schermen geplaatst in een latere fase.

Er komen geluidsschermen op volgende locaties:

 • Langs de E40 richting kust, zowel voor als achter het op- en afrittencomplex.
 • Zone brug Ganzeplas tot aan het complex.
 • Langs de Sportlaan.
 • Langs de nieuwe fly-over (afrit Aalter van E40 richting kust) tot iets voor de tunnel van de Knokkeweg onder de Brouwerijstraat.
 • Langs de E40 richting Gent vóór wijk Beukenpark en Loveld.

Dit voorjaar zal er een studieopdracht worden gelanceerd, die de woningen in de woonwijken en Loveld en Beukenpark van de E40 moeten beschermen. Langs de N44 wordt een ontwerp voorzien voor de Bierweg, Bergstraat, Sint-Maria-Aalterstraat en Fatimastraat.

8 februari 2018

Vanaf donderdag 15 februari 2018 om 9.00 u rijdt het verkeer richting Maldegem op de N44 over één rijstrook. De aannemer werkt op de N44 richting Maldegem. Voorts blijft de situatie voor het verkeer hetzelfde als in de vorige fase. Fietsers kunnen ook niet meer langs de N44 richting Maldegem rijden. Zij rijden vanaf dan tussen de huidige rotonde en de Brouwerijstraat (en omgekeerd) volgens de gemarkeerde omleiding via het centrum van Aalter. Meer info via www.wegenenverkeer.be/aalter.

 

22 december 2017 - Verkeerssituatie tijdens de kerstvakantie

De werken worden even stilgelegd tijdens de kerstvakantie. Voor het verkeer blijft alles zoals nu:

 • E40 richting Brussel rijdt via de parallelweg
 • E40 richting kust rijdt via een doorsteek naar de andere rijrichting
 • Verkeer vanuit Maldegem en Aalter-centrum (Knokkeweg/N44) kan gebruik maken van de nieuwe oprit naar de E40 richting kust. Verkeer vanuit het zuiden (Tieltsesteenweg en Steenweg op Deinze) moet omrijden via de E40 richting Gent en het op- en afrittencomplex in Nevele.
 • De Tieltsesteenweg blijft onderbroken aan de brug. Verkeer rijdt om via verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409)
 • Op de N44 (Knokkeweg) is één rijstrook open richting rondpunt en twee rijstroken richting Brouwerijstraat.

De werken worden terug hervat op 8 januari 2018.

31 oktober 2017 - Gewijzigde verkeerssituatie

Op dinsdagavond 7 november 2017 vanaf 20.00 u wijzigt de verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex. De grootste verandering is dat de voormalige oprit van het rondpunt naar de E40 richting kust definitief dichtgaat.

Respecteer de verkeersrichtlijnen aan het rondpunt

In de werfzone van het op- en afrittencomplex E40 en de omleidingswegen gelden specifieke verkeerssituaties. De verkeersborden signaleren dit. Desondanks negeren sommige bestuurders deze richtlijnen.

Dit leidt tot meer hinder voor anderen en meer schade aan de infrastructuur. Het gaat dus ten koste van de algemene doorstroming. De lokale politiezone voert geregeld controles uit naar het opvolgen van deze verkeersregeling. Tussen maart en november 2016 werden zo maar liefst 4.500 processen-verbaal opgesteld. Respecteer dus de richtlijnen in en rond de werfzone. Hou je aan de aangeduide snelheden, de tonnagebeperkingen, de voorrangsrichting…

De Vlaamse overheid volgt samen met de federale politie, de lokale politiezone en het gemeentebestuur de verkeerssituatie op de voet op. Ze stuurt heel snel bij als er opportuniteiten zijn om de doorstroming voor iedereen te verbeteren.

Verkeer E40 over 3 versmalde rijstroken 

Het verkeer richting Gent/Brussel rijdt over de parallelweg langs de E40 over de 3 versmalde rijstroken. Je kan er max. 90 km/u rijden. Vrachtwagens mogen max. 70 km/u rijden en niet inhalen. Dit blijft zo tot in het voorjaar van 2018.


Luchtfilms

Maart 2018

Update werken noordzijde E40

Oktober 2017

De derde rotonde krijgt vorm. In de E40 wordt er gewerkt aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg (N37).

Juli 2017

Luchtbeelden van de twee nieuwe rotondes en de nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting kust. De aannemer werkt aan de brug onder de E40 aan de Tieltsesteenweg (N37).

Maart 2017

Een vogelperspectief van de constructie van de rotonde aan de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug aan de E40.

December 2016

Oktober 2016

Een vogelperspectief op de afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg. De aannemer werkt verder aan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug langs de E40. 

September 2016

Deze luchtfilm toont de bijna afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg en het overzicht van de werkzaamheden aan het complex begin september 2016.


Doel van de werken

Wat houden de werken in?

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking voor 180 auto’s en een tiental vrachtwagens.

De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. Bekijk alvast de 3D-visualisatie van het op- en afrittencomplex.

Er staat dus heel wat op de planning.  De werken zullen dan ook drie jaar duren. Daarnaast komen er ook geluidsschermen van 3,5 tot 6,5 meter hoogte langs de E40 richting Oostende (wijk Loveld), langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) en langs N44 richting Maldegem. De fietspaden naast de weg en rotonde worden ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Minder hinder

De heraanleg is opgedeeld in deze grote fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Door een tijdelijke parallelweg langs de E40 blijft het verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Ook  de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het complex blijft bestaan via de Tieltsesteenweg of de Steenweg op Deinze. Voor de fietsers is er ook een veilige fietsverbinding gegarandeerd.

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of bel tijdens kantooruren naar 0476 72 22 57.

Korte historiek

De verkeerswisselaar aan de E40, beter bekend als het rondpunt, is al decennialang de toegangspoort tot Aalter. Door de grote instroom van het verkeer is het rondpunt de voorbije jaren steeds drukker en gevaarlijker geworden. De werkzaamheden zijn dus een noodzaak gezien de huidige situatie.

De voorbereidingen van dit uitgebreide en uiterst complexe dossier kennen een zeer lange geschiedenis. De eerste documenten dateren zelfs van 1937! Er werd dan nog gesproken over de autosnelbaan E40. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw en de prioriteiten kwamen telkens ergens anders te liggen. In 1975 was er toezegging, maar dan had je de impact van de eerste oliecrisis. Uiteindelijk zou het nog bijna 40 jaar duren om de middelen bij elkaar te krijgen en de werken effectief uit te voeren.

In oktober 2012 was het eindelijk zover. Toen startten de voorbereidende werken. Via negen gestuurde boringen werd maar liefst vier kilometer aan ondergrondse leidingen aangelegd.

Nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvankelijk had verklaard, organiseerde het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2014 het openbaar onderzoek.


Presentaties infovergaderingen

Er werden verschillende infovergaderingen gehouden naar aanleiding van deze werken. Bekijk hieronder het overzicht van de presentaties. 


Contact en meer info

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Gemeentebestuur Aalter

Datum van het bericht: donderdag 05 april 2018
Nieuwsoverzicht