Naar inhoud

Nestkasten voor huiszwaluwen

Huiszwaluwen onder dakgoot
De huiszwaluw is een kleine zwart-witte zangvogel die zich thuis voelt tussen de mensen. Vanaf begin april tot eind oktober kan je ze bij ons aantreffen. De rest van het jaar vertoeven ze in hun overwinteringsgebieden in Afrika.

Ook in Aalter broedt de huiszwaluw vrij frequent. In 2016 waren er 138 nesten, twee meer dan vorig jaar.

De soort staat de laatste jaren meer en meer onder druk. Het aantal huiszwaluwen in Vlaanderen ligt maar liefst 75% lager dan 30 jaar geleden. Ze zijn belangrijk om de hoeveelheid insecten onder controle te houden. Ze eten tot 9 000 insecten per dag!

 

Kunstnesten huiszwaluw

Het aantal bewoonde nesten is verspreid over Aalter-Brug (47), Bellem (40), Sint-Maria-Aalter (25), Aalter-centrum (25) en Lotenhulle (1). Van de 50 nieuwe kunstnesten die dit jaar geplaatst zijn, waren er acht bezet: drie in Aalter-centrum en vijf in Sint-Maria-Aalter. Dat lijkt niet veel, maar toch is dit een goed resultaat voor het eerste jaar, als je rekening houdt met de koude en natte junimaand. Volgend jaar wordt een groter aantal zwaluwen verwacht in de kunstnesten.

Eigen nesten onder druk

In Aalter broedt de huiszwaluw nog vrij frequent. In 2015 waren er 136 nesten, verspreid over Aalter-centrum (33), Bellem (38), Aalter-Brug (41) en Maria-Aalter (24). Op een aantal locaties staan de nesten onder druk. Dit komt onder andere doordat er renovaties zijn aan huizen met meerdere nesten. In nieuwe en gerenoveerde gebouwen kan de huiszwaluw immers geen nest maken.

Ze maken uitsluitend gebruik van huizen, scholen en bruggen. De Milieuadviesraad van het gemeentebestuur nam daarom het initiatief om een 50-tal nieuwe nestkasten te plaatsen. Op die manier kunnen we elk voorjaar blijven uitkijken naar de komst van de huiszwaluw.

Info

cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving

Datum van het bericht: woensdag 01 juni 2016
Nieuwsoverzicht