Aalter en Knesselare kiezen voor een sterke fusie: Samen Sterker Beter

Gepubliceerd op woensdag 31 januari 2018
De gemeenteraden van Aalter en van Knesselare kozen op woensdag 11 oktober 2017 definitief voor een fusie. Daarmee leggen ze de basis voor een sterke, toekomstgerichte gemeente, die op 1 januari 2019 van start gaat.

Update 31 januari: Aalter en Knesselare geven 29 straten een nieuwe naam

In Aalter en Knesselare hebben sommige straten een identieke of gelijkaardige naam. Omdat dubbele straatnamen voor verwarring zorgen bij hulp- en postdiensten, werkten beide gemeentebesturen hieromtrent een voorstel uit. 29 straten, verspreid over Aalter en Knesselare, krijgen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. Ook straten die doorlopen over de huidige gemeentegrens en die ter hoogte van die grens van naam veranderen, werden hierin opgenomen.

Lees verder op www.samensterkerbeter.be

Voorstel nieuwe straatnamen

 

AALTER
Huidige naam Voorstel nieuwe naam vanaf 1 januari 2019
Knokkeweg en deel Aalterweg (gewestweg) Knokkebaan
Kerkstraat Sint-Corneliusstraat
Nieuwstraat (tussen Goedingenstraat en Museumstraat) Pachtgoedstraat
Nieuwstraat (tussen Bellemdorpweg en Goedingenstraat) Goedingenstraat
Rozestraatje Letterburgstraat
Buntelare (tussen Weststraat en Stekelhoek) Prieelstraat
Buntelare (tussen N44 en Zuidleiestraat) Buntelarestraat
Veldstraat (deel tussen Tieltsesteenweg en Steenweg op Deinze) Heidestraat
Veldstraat (deel tussen Tieltsesteenweg en Biesemveldstraat) Apolloniastraat
Veldstraat (deel tussen Biesemveldstraat en Kattewegel) Suikerbergstraat
Kruisstraat Kruisboogstraat
Kloosterstraat en Gottebeekstraat tussen Berkenstraat en Kloosterstraat Berkenstraat
Urselweg Middelweg
Dries Pietendries
KNESSELARE
Huidige naam Voorstel nieuwe naam vanaf 1 januari 2019
Knokseweg (gewestweg) Knokkebaan
Beekstraat Flabbaertstraat
Beukendreef Buizerddreef
Brugstraat Porcelijnegoedstraat
Cardijnlaan Priesteragelaan
Kerkweg (zijde Schaperstraat) Pamels Kerkweg
Grote Dries Driesstraat
Heirstraat (tussen Middelweg en Berkenstraat) Gottebeekstraat
Varenstraat 4 en 6 en Heirstraat (tussen Vrekkemstraat en Middelweg) Oostmolen-Noord
Kouter Knesselarekouter
Zijstraat Kruisstraat Bellemdreefken
Malsemstraat Mispelare
Molenstraat Looierijstraat
Schoolstraat Pierlalaweg
Zuidleiestraat Leieberm
Maria-Aalterseweg Knesselaarsestraat

 

Waarom fusioneren?

Beide gemeenten delen dezelfde visie over de toekomst en de rol van de gemeenten. Aalter en Knesselare gaan samen voor een efficiënt en klachtgericht bestuur.

Aalter en Knesselare vullen elkaar aan. Aalter is de grootste gemeente met zijn drie bedrijventerreinen en volwaardig winkelcentrum, terwijl het landelijke Knesselare met veel groen en een oase van rust tal van andere troeven heeft.

Talrijke voordelen

  • De Vlaamse regering schuift een schuldovername van ongeveer 15 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor nog meer investeringen.
  • De belastingen worden gelijkgeschakeld op het laagste niveau.
  • Een goed uitgerust recyclagepark voor iedereen.
  • Een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern.
  • Door betere efficiëntie ontstaan er bijkomende middelen.

Enkele weetjes

  • Aalter wordt, na Gent en Beveren, de derde grootste Oost-Vlaamse gemeente in oppervlakte met 119,19 km².
  • De nieuwe gemeente zal om en bij de 30.000 inwoners tellen.
  • Aalter zal over meer dan 400 km openbare wegen en meer dan 500 commerciële panden beschikken.
  • Aalter zal als referentiegemeente gelden op de investeringsas Gent-Brugge.
  • Aalter krijgt een incubator om als slimme gemeente aan haar inwoners een toekomstgericht professioneel kader aan te bieden.

Werkgroepen geven de nieuwe organisatie vorm

Permanente werkgroepen plegen tweewekelijks tot wekelijks overleg over financiën, ICT, communicatie, personeel en sociale zaken. Medewerkers van de gemeentebesturen van Aalter en Knesselare brengen de verschillende processen in kaart, stemmen de werking van beide gemeentebesturen op elkaar af en plaveien op die manier de weg naar een nieuwe, krachtige en gestroomlijnde organisatie. Zo is ondertussen al beslist dat de verschillende deelkernen hun postcode zullen behouden.

De fusie zélf wordt pas een feit op 1 januari 2019. Tot dan blijven beide besturen zelfstandig werken en verandert er voor de burger niets.

Tijdslijn “Traject 2019”

Op www.samensterkerbeter.be kan je de tijdslijn raadplegen waarop alle belangrijke momenten worden weergegeven. Dit is het traject dat de beide gemeenten willen volgen.

Informatie

Wie specifieke bezorgdheden of vragen heeft, kan e-mailen naar SamenSterkerBeter@aalter.be of telefonisch contact opnemen met het gemeentebestuur via de fusiefoon op 09 325 22 69.


Aalter en Knesselare, de historische link

Het is lang niet de eerste keer dat Aalter en Knesselare met elkaar worden verbonden. Historicus Peter Laroy dook het verleden in en onderzocht de historische link tussen beide gemeenten. Dat leverde enkele interessante weetjes op.

Tijdens de middeleeuwen maakten grote delen van het huidige grondgebied van Aalter en Knesselare deel uit van de heerlijkheid van het Land van de Woestijne. Heerlijkheden waren bepaalde gebieden die in leen werden gegeven. Zo moet de graaf van Vlaanderen rond het begin van de 13de eeuw grond in pacht hebben gegeven aan Willem, een edelman uit Zomergem. De eeuwen daarop groeide het gebied verder uit door schenkingen, erfenissen, huwelijken… Heel wat toenmalige wijken uit de huidige gemeenten waren dus verantwoording verschuldigd aan hetzelfde gezag.

Fusie avant la lettre

In 1647 liet de toenmalige Heer van de Woestijne de schepenbanken van Aalter, Knesselare en Oedelem samensmelten tot één geheel. De heer Willy Stevens, inwoner van Knesselare en tot aan zijn overlijden vorig jaar voorzitter van de Heemkundige kring Arthur Verhoustraete uit Aalter, noemde het een fusie avant la lettre. Er waren uiteraard connecties met andere omliggende gemeenten, zoals Oedelem, Zomergem, Ruiselede, Nevele…

Hagepreken

Ook op andere momenten in het verleden vonden de inwoners uit de streek Aalter-Knesselare-Ursel elkaar. Tijdens de godsdiensttwisten in de 16de eeuw stond Aalter bekend als een echt calvinistisch nest. Het protestantisme verspreidde zich in de omliggende gebieden en inwoners uit Knesselare en Ursel woonden hagepreken (calvinistische kerkdiensten in open lucht) bij in Aalter.

Aanzuigeffect van de spoorweg

De aanwezigheid van de spoorweg in Aalter in de 19de eeuw veroorzaakte een zeker aanzuigeffect. Inwoners uit Knesselare en Ursel kwamen met paard en kar of tram naar Aalter om daar naar de steden te trekken of de wijde wereld (migratie in economisch minder gunstige tijden) te verkennen. In de 20ste eeuw maakte deze mobiliteit ook pendelarbeid mogelijk. Mensen uit het omliggende kwamen naar Aalter en bleven daar soms letterlijk en figuurlijk hangen. De komst van de industrie in Aalter zorgde ruim honderd jaar na de komst van de spoorweg voor nieuwe aantrekkingskracht.

Inspiratie

Er valt dus zeker iets te zeggen over de historische verbondenheid of de aantrekkingskracht tussen de gemeenten die wensen samen te gaan. Waren die banden er? Ja zeker. Waren die exclusief? Dat niet. De geschiedenis is grillig en wordt soms door toevalligheden bepaald. Bovendien blijft het gevaarlijk om met een hedendaagse bril naar het verleden te kijken, maar inspiratie opdoen kan nooit kwaad.

Uit Gaan Uilenspiegel en Pierlala dansen in Kasteel van Poeke?, door Peter Laroy, https://geschiedenisvanaalter.blogspot.be