Fiscale attesten

Gepubliceerd op vrijdag 17 maart 2023
De fiscale attesten voor deelname aan gemeentelijke jeugd- en sportactiviteiten, de Academie of kinderopvang in 2022 verschijnen voortaan automatisch op uw belastingaangifte.

Vanaf dit jaar worden de fiscale attesten voor jeugd, sport, Academie en (buitenschoolse) kinderopvang immers digitaal doorgegeven aan de FOD Financiën via Belcotax-on-web, een portaal voor het online indienen van fiches en attesten.

Nam uw kind in 2022 deel aan sportkampen, Speelpleinwerking, Kleuter- en kinderwerking of Tienerwerking? Dan kan u de fiscale attesten ook raadplegen via www.aalter.be/fiscaalattest.

De attesten van de Academie voor muziek, woord en dans zijn intussen beschikbaar via ‘Mijn Academie’.