Dienstverlening aan de top

Gepubliceerd op dinsdag 31 januari 2023
De inwoners deden ook in 2022 in groten getale een beroep op hun lokaal bestuur. De Aalternaar belde massaal – meer dan 300 keer per dag – naar het gemeentehuis Aalter-centrum en het Contactpunt in Knesselare, bleef de weg naar de digitale dienstverlening vinden.

Nog eens 28.000 prikken

Na 55.000 prikken in 2021 werden in het Aalterse vaccinatiecentrum in 2022 nog eens 28.000 prikken gezet. Het callcenter behandelde meer dan 18.000 telefoons om vragen over vaccins en boosters te beantwoorden en om afspraken te bevestigen of te verplaatsen.

1.900 kinderen in de opvang

Ook de jongste Aalternaren maken gretig gebruik van de dienstverlening. De speelpleinwerking bezorgde 577 kinderen een geweldige paas- en zomervakantie. Nog eens 489 jongens en meisjes namen deel aan de uitstappen, workshops en de sportdagen tijdens de vakanties. De buitenschoolse kinderopvang ontfermde zich het voorbije jaar over maar liefst 1.906 verschillende kinderen.

Aalterbonnen blijven favoriete geschenk

Aalterbonnen waren opnieuw in trek. Er werden 2.783 bonnen verkocht, samen goed voor 41.835 euro. Cadeautjesmaand december was traditiegetrouw de topmaand met meer dan 11.000 euro bestedingen.

Afgeleverde documenten en materialen

De bibliotheken leenden 267.718 materialen (boeken, strips, dvd’s …) uit. Aalter leverde daarnaast 3.499 identiteitskaarten/kids-ID’s, 2.094 rijbewijzen, 1.498 reispaspoorten en 909 vergunningen inname openbaar domein af, en behandelde 623 omgevingsvergunningen.

Aalter proper komt élke dag in actie

De Aalter Proper-ploeg gaat meteen aan de slag van zodra een burger een melding doet over zwerfvuil: in 2022 ruimde het team op die manier 370 sluikstorten onmiddellijk op. Dankzij de gedreven inzet van Aalter Proper en de bermmeesters leven en wonen we in een propere gemeente.

Bijna 400.000 bezoekers...

ArtA’A kreeg 176.181 bezoekers over de vloer (tegenover 148.333 een jaar eerder). Het zwembad zat, na twee coronajaren, opnieuw in de lift: het aantal zwemmers steeg van 74.157 naar 90.526. Het groencomposteringspark beleefde een druk jaar met 57.287 Aalternaren (of 32 bezoekers per uur). Aan de balies in het gemeentehuis Aalter-centrum of Contactpunt Knesselare passeerden 35.177 klanten. Het recyclagepark was goed voor 22.300 bezoeken (of 74 per dag).


De top vijf van drukst bezochte locaties – ArtA’A, gemeentehuis, zwembad, recyclage- en groencomposteringspark – klokten samen af op 381.471 bezoekers.

...en 100.000 telefoontjes

De telefoon in het gemeentehuis stond het voorbije jaar roodgloeiend. De cel Eerste lijn kreeg 97.960 telefoontjes. Laagdrempelig en persoonlijk contact met de burger is en blijft belangrijk, maar het bestuur blijft ook in de toekomst inzetten op werken op afspraak en digitalisering. Via het e-loket werden3.737 aanvragen gedaan: een digitaal uittreksel uit het strafregister (1.820), doorvoeren van adreswijziging (868) en allerhande andere uittreksels (711) vormen de top drie.