Nieuwe huurwetgeving

Gepubliceerd op donderdag 11 april 2019
Of je nu huurder, verhuurder of kotstudent bent, alle nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten, vallen onder het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet. Voor alle andere, reeds bestaande huurovereenkomsten, blijven de oude regels van toepassing.

Voornaamste wijzigingen

Een belangrijke wijziging is dat verhuurders een huurwaarborg kunnen eisen van drie maanden huur. Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. De korte overeenkomsten van maximum drie jaar kunnen ook nog steeds. Op dit vlak werd besloten dat de huurder voortaan een huurcontract van korte duur op ieder ogenblik kan beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maanden. Er kan daar bijkomend wel een schadevergoeding voor gevraagd worden.

De kwaliteitsnormen voor een huurwoning winnen ook aan belang binnen de nieuwe regelgeving. Zo ben je als eigenaar beter beschermd bij eventuele procedures omtrent de woningkwaliteit als je bij aanvang van de huurovereenkomst een conformiteitsattest van maximum drie maanden oud kan voorleggen. Met de invoering van het huurdecreet wordt ook de medehuur beter gereglementeerd. Zo worden partners binnen een geïnstitutionaliseerde partnerrelatie (huwelijk en wettelijke samenwoning) beter beschermd en moeten nieuwe regels ervoor zorgen dat bij het beëindigen van de relatie het huurcontract sneller kan worden overgenomen.

Informeer je goed!

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet houdt een aantal belangrijke wijzigingen in. Informeer je dus goed alvorens je als verhuurder een huurcontract opstelt of als huurder een contract ondertekent. Meer info vind je op www.woninghuur.vlaanderen.

Aarzel zeker ook niet om langs te gaan bij Woonwijzer Meetjesland. De adviseurs geven graag een antwoord op al je huurvragen. Ook voor voorbeelden van huurcontracten, opzegbrieven,… kun je bij hen terecht.

Infoavond

In het najaar organiseert Woonwijzer Meetjesland een infoavond rond deze nieuwe huurwetgeving. Op het programma staan volgende onderwerpen: voornaamste wijzigingen binnen de nieuwe huurwetgeving, hoe verloopt een procedure bij het vredegerecht, aan welke kwaliteitsnormen moet een huurwoning voldoen en hoe kan je gratis laten nagaan of de woning die je verhuurt of zal verhuren aan die normen voldoet. Ook de werking van het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland komt aan bod. Geef je contactgegevens door via info@woonwijzermeetjesland.be of tel. 09 378 61 70 om een uitnodiging te ontvangen voor deze infoavond.