Nieuw zorgmeldpunt in Sportcomplex Flabbaert

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020
Om de toevloed van het aantal patiënten met vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus te kunnen blijven organiseren, opent de Huisartsenpost Meetjesland vanaf maandag 30 maart 2020 ook een zorgmeldpost in Knesselare.

Als mogelijke coronapatiënt mag je niet meer zomaar binnen in de Huisartsenwachtpost, maar moet je in een aparte ruimte onderzocht worden. Dit zijn de maatregelen die door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid worden opgelegd.

Het zorgmeldpunt in Knesselare komt in het Sportcomplex Flabbaert, Prinsengoeddreef 33.

Aanmeldingsprocedure

Je kan niet rechtstreeks zonder voorafgaand contact met jouw huisarts of een andere huisarts naar dit zorgmeldpunt gaan! Telefoneer eerst naar je eigen huisarts of, bij afwezigheid, naar 1733 voor een huisarts met wachtdienst. Pas dan zal je horen of het nodig is om naar het zorgmeldpunt te komen.

Wat kan ik doen om besmetting te vermijden?

Hou ondertussen de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep;
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak;
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent;
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
  • Vermijd handen geven;
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Meer info

Blijf op de hoogte van de actuele maatregelen: kijk op www.aalter.be/corona, www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.