Nieuw inrichtingsproject moet natuur in en rond Kraenepoel versterken

Gepubliceerd op woensdag 7 juli 2021
Een nieuw inrichtingsproject moet de Kraenepoel, samen met de omliggende natuurgebieden, in al haar glorie herstellen. Het project, dat 54 hectare beslaat of zo’n 80 voetbalvelden groot, wil de natuur een boost geven en het gebied ook voor de recreant nog aantrekkelijker en toegankelijker maken.

De Kraenepoel behoort tot het Europees netwerk van natuurgebieden (‘speciale beschermingszones’). Er worden extra inspanningen gedaan om bijzondere natuurwaarden te beschermen en te versterken in functie van de biodiversiteit. De Kraenepoel is een oude veldvijver die als leefgebied van planten (typische soorten van heidevennen) en dieren (vele soorten watervogels en libellen) bijzondere natuurwaarden bevat.

Grote biodiversiteit

De Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid gaan nu, in overleg met onder andere het lokaal bestuur Aalter, de Kraenepoel als veldvijversysteem herstellen. Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van Vlaanderen en kenden een grote biodiversiteit.

Markettebossen

Door waterkwaliteitsverbetering van de Bloembeek, het terug aansluiten van de beek als watertoevoer op de Kraenepoel en de aanleg van een voorzuivering kunnen de waterkwaliteit en de biodiversiteit van de Kraenepoel verbeteren. Zo zullen de zeldzame planten en dieren die worden aangetrokken door veldvijvers opnieuw een plaats krijgen in de Kraenepoel en zal ook de natuurkwaliteit in de Markettebossen verhogen.

Ook voor de recreant

Daarnaast zijn ook ingrepen gepland voor de recreant, zoals het inrichten van enkele rust- en belevingspunten met kijkwand en de plaatsing van zitbanken, een fietsenstalling en vlonder (een platform of een pad over het water). De plannen zijn momenteel in opmaak. De Aalternaar zal via diverse kanalen op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project.