Nieuw circulatieplan van start: vlot, veilig en duidelijk

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021
Op woensdag 1 september rolde het lokaal bestuur het nieuwe verkeerscirculatieplan uit. Dankzij een goede voorbereiding en communicatie is de start vlot verlopen.

Het nieuwe circulatieplan omvat tientallen acties die het verkeer in onze acht deelkernen vlotter en veiliger moeten maken: zones 30 breiden uit, straten worden ingericht als fietsstraten en waar het nodig is, voert het lokaal bestuur eenrichtingsverkeer in. Om de handel extra zuurstof te geven, wordt ook de parkeerduur op bepaalde plaatsen beperkt.

Het lokaal bestuur onderschrijft met het nieuwe circulatieplan het MIA-project van de Vlaamse regering. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken en wil het aantal verkeersslachtoffers met 25% verminderen tegen 2025. In 2040 mogen er geen voetgangers- en fietsdoden meer vallen.

Goede voorbereiding

Eind 2020 is het gemeentebestuur gestart met de voorbereiding en het steeds concreter maken van het circulatieplan Aalter. Denkdagen en uitvoerige gesprekken met externen hebben geleid tot een duidelijk plan met een duidelijke visie.

Om de inwoners goed te informeren over de geplande maatregelen én in dialoog te gaan, organiseerde het lokaal bestuur drie digitale infovergaderingen op 7, 8 en 9 juni 2021. Op maandag 30 augustus 2021 werd alles nog eens samengevat in een laatste korte digitale uiteenzetting. De opnames van die voorstellingen en het kaartmateriaal kunt u herbekijken via www.aalter.be/circulatieplan. Bij de TotAalter van 28-29 juni 2021 zat een bijlage ingesloten waarin het verkeerscirculatieplan nog eens gedetailleerd aan bod kwam. In de editie van 30-31 augustus 2021 werd alles nog eens beknopt herhaald.

Vlotte samenwerking

Het lokaal bestuur blikt terug op een vlotte samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, de lokale politiediensten, De Lijn, NMBS en Trafiroad. Trafiroad stond zowel in voor het leveren als voor het plaatsen van de noodzakelijke signalisatie (wegmarkeringen en verkeersborden).

Grote zones 30 

Aalter breidt de zones 30 gevoelig uit. De veiligheid rond schoolomgevingen, in woonkernen en woonwijken met jonge gezinnen, staat voorop. Een zone 30 leidt tot minder ongevallen, minder (dodelijke) letsels, minder lawaai én minder uitlaatgassen en fijn stof. 30 km per uur is verantwoordelijk traag en dit op vraag van veel mensen.

  • De kernen Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter en Ursel worden één grote zone 30. In de Lotenhullestraat komen camera’s die mee de opgelegde snelheid moeten afdwingen.
  • Om de routes naar de scholen en het Sportpark veiliger te maken, breidt het lokaal bestuur de zones 30 in Aalter-centrum uit.
  • In Knesselare wordt de doortocht, vanaf het kruispunt met de Aalterseweg-Maldegemseweg tot de grens met Oedelem, één lange zone 30.

Eenrichtingsverkeer voor betere doorstroming

In straten waar er problemen waren met kruisend verkeer en/of een vlotte doorstroming kiest het bestuur voor eenrichtingsverkeer. Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs kunnen zich wél in beide richtingen blijven verplaatsen.

Aalter-centrum

Kouter, tussen de Stationsstraat en de Sint-Gerolflaan, richting Europalaan (opgelet: bussen van De Lijn mogen nog in beide richtingen).

Sint-Maria-Aalterstraat, tussen IJzerstraat en Hoefijzer, richting Hoefijzer.

Spoorweglaan, richting Hoefijzer en Loskaaistraat, richting Fatimastraat. 

Knesselare

Kerkstraat, tussen De Plaats en Looierijstraat, richting Looierijstraat.

Kwadamstraat, tussen Hellestraat en Kloosterstraat, richting Kloosterstraat (opgelet: bussen van De Lijn mogen nog in beide richtingen). 

Ursel

Kapelstraat, van de Rozestraat tot Middelweg, richting Middelweg.

Rozestraat, tussen Middelweg en Schaperstraat, richting Schaperstraat (deze maatregel zal pas in een latere fase van kracht worden).

Fietsstraten: zwakke weggebruiker krijgt absolute voorrang 

Aalter voert negen nieuwe fietsstraten in. Daar moeten auto's achter de fietsers blijven en mag de snelheid nooit hoger liggen dan 30 km per uur.

Aalter-centrum

Kouter, tussen de Stationsstraat en de Sint-Gerolflaan.

De as Spoorweglaan – Hoefijzer – Loskaaistraat.

De lus Brouwerijstraat (tussen Aard en Sint-Gerolflaan), de Sint-Gerolflaan (tussen de Brouwerijstraat en de Maria-Middelareslaan) en de Maria-Middelareslaan (tussen de Sint-Gerolflaan en de Europalaan). 

Knesselare

Kerkstraat, tussen De Plaats en de Looierijstraat.

Ursel

IJzeren Hand.

Nonnekensweg.

Ook nieuw fietspad in Bellem

In de Museumstraat plant het lokaal bestuur een dubbelrichtingsfietspad aan de rechterkant van de weg, komende van de Bellemdorpweg. Er komt ook cameracontrole.

Bijkomende camera’s tegen hoge snelheid en niet-passend vrachtverkeer

Het lokaal bestuur kiest op bepaalde plaatsen voor cameratoezicht om op die manier de opgelegde snelheden af te dwingen en zwaar vrachtverkeer te ontmoedigen.

Aalter-centrum

In de Stationsstraat komt een trajectcontrole die zal nagaan of iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur houdt. 

Bellem

In de Lotenhullestraat, tussen de Oude Gentweg en het Kraenepoelpad, komen camera’s die mee de opgelegde zone 30 moeten afdwingen.

Knesselare

Het lokaal bestuur kiest ook voor een trajectcontrole in de Hellestraat, die het vrachtverkeer moet ontmoedigen. Verder overleg met de gemeente Beernem is hierover nog noodzakelijk.

Aangepaste voorrangsregel voor vlotter en veiliger verkeer

Aalter past de voorrangsregel op het kruispunt Stationsstraat-Kouter-Weibroekdreef aan om het verkeer logischer en vooral veiliger te laten verlopen en er voor te zorgen dat het verkeer vlotter uit het centrum kan rijden. De Stationsstraat wordt de hoofdas. Verkeer uit de Kouter en Weibroekdreef moet voorrang verlenen.

Parkeerbeleid om lokale handel te versterken

Het lokaal bestuur kiest voor een aangepast parkeerbeleid, met de focus op de versterking van de lokale handelscentra. Op de centrumparkings Warande, Aard en Sint-Cornelius in Aalter-centrum en in de Kerkstraat (tussen De Plaats en de Looierijstraat) in Knesselare is de parkeertijd beperkt tot maximum 3 uur, van maandag tot en met zaterdag van 8.00 u tot en met 20.00 u. Door de maatregel zorgt het bestuur dat er voldoende rotatie is in de winkelstraten en dat klanten dicht bij de winkels en handelszaken kunnen parkeren. Voor alle duidelijkheid: al deze parkeerplaatsen blijven gratis (niet-betalend).

Vlot, veilig en aangenaam

De uitrol van het nieuwe plan is een echt succes. Iedereen ziet en voelt dat het vlot, veilig, rustig en aangenaam verplaatsen is in Aalter.