Nieuw bufferbekken beschermt Loveld tegen wateroverlast (én bezorgt Aalter een nieuw stukje natuur)

Gepubliceerd op zaterdag 18 juli 2020
Het lokaal bestuur is aan de Lovelddreef gestart met de aanleg van een nieuw bufferbekken. De graafwerken zitten erop en na het bouwverlof volgt de afwerking. Het nieuwe bekken, dat 10,7 miljoen liter water kan opslaan, moet het Loveld bij hevige stortbuien beschermen tegen wateroverlast.

In mei 2018 trok de zondvloed door onze gemeente. Op anderhalf uur tijd viel er 85 liter water per vierkante meter. Toen de hemelsluizen opnieuw sloten, liep al het overtollige regenwater een half uur later de wijken rond de Lostraat en het Loveld binnen. Met de aanleg van een nieuw bufferbekken, dat de eerste twee weken van juli werd gegraven, wil het gemeentebestuur die buurten in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen.

Vijf zwembaden vol

Het nieuwe bekken kan maar liefst 10,7 miljoen liter water bufferen. Daarnaast had het Agentschap Wegen en Verkeer ook al twee nieuwe bufferbekkens met een capaciteit van 2,3 miljoen liter water aangelegd bij de bouw van de nieuwe verkeerswisselaar. Op die manier kan er in de omgeving van de autosnelweg maar liefst 13 miljoen liter water gebufferd worden. Ter vergelijking: daarmee kan je meer dan 5 olympische zwembaden vullen.

Gecontroleerde waterafvoer

Nu het graafwerk klaar is, kan na het bouwverlof het meer technische deel worden afgerond. Kopmuren, afsluiters, overstortconstructies en knipleidingen laten toe om het waterniveau in het bekken optimaal te regelen en te monitoren. Bij overvloedige regen wordt het hemelwater eerst opgevangen en daarna gecontroleerd en vertraagd afgevoerd. Zo moet wateroverlast in de omliggende wijken verleden tijd zijn.

Bloeiende natuur

De taluds en het bekken werden intussen ingezaaid met inheemse grassen en kleurrijke kruiden, zoals duizendblad (wit), gewone brunel (paars/blauw), hazenpootje (roze/rood), margriet (wit) en klaver (wit, geel en rood). Op de dijk, die 7 tot 10 meter breed is en rond het bekken loopt, komt een kronkelend wandelpad in gras dat de natuurbeleving in de buurt moet vergroten. Later komen er ook nog bomen en bankjes, zodat bezoekers nog meer zullen kunnen proeven van dat nieuwe stukje Aalterse natuur.

In cijfers

  • De totale oppervlakte van het nieuwe bekken bedraagt 26.145 m2.
  • Het bekken heeft een bufferinhoud van 10,75 miljoen liter.
  • Om de dijken en bekken aan te leggen, werd er 6.300 m3 grond verplaatst. Goed voor zo’n 630 volle vrachtwagens.
  • De dijk is 0,7 tot 0,9 meter hoog en 7 tot 10 meter breed.