Nevelestraat: aansluiting woningen 102-106 op 2DWA-stelsel in Poesele

Doelstellingen

Op 31 maart 2014 ging het college principieel akkoord om voor de realisatie van de riolering van de grensoverschrijdende cluster deels gelegen op grondgebied Poesele, deels gelegen op grondgebied Aalter en waarbinnen de woningen in de Nevelestraat 102-106 zijn gelegen, samen te werken met het gemeentebestuur Nevele, Aquario en Aquafin en mee in te stappen in het bovengemeentelijk rioleringsproject O2013019 Aanleg van een 2DWA-stelsel in Poesele.

Op het grondgebied van Aalter worden volgende werken uitgevoerd:

 • Opbraak van het betonnen fietspad over een breedte van 2 m en de kasseistrook over een breedte van 55 cm;
 • Heraanleg van het fietspad over een breedte van 2,10 m in KWS-verharding (1,9 m) en afboording met 2 boordstenen (breedte 10 cm) en over een lengte van 345 meter;
 • Heraanleg van de berm tussen fietspad en rijweg in grijze betonstraatstenen (i.p.v. kasseien) over een breedte van 45 cm en lengte van 345 meter;
 • Aanleg van een DWA-riolering onder het fietspad, deels gravitair (170 m), deels via persleiding (173 m) en aansluiting op de DWA-riolering in de Bredeweg op het grondgebied Nevele;
 • Plaatsen van één pompunit onder het fietspad;
 • Opbraak van de betonnen rijweg over een lengte van 3 m x 6 m voor aanleg van de 3 huisaansluitingen.

Het breder kader

De aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in Nevele, Poesele en Aalter is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest. Voor het uitvoeren van de werken op grondgebied Aalter, verleent de Vlaamse overheid (VMM) ten bedrage van 32.785 euro.

Uitvoering rioleringswerken

Het studiebureau Plantec nv is in opdracht van de gemeente Nevele, Aquafin, Aquario en het gemeentebestuur Aalter in 2014 gestart met de uitwerking van een voorontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Poesele en Aalter (Nevelestraat 102-106). De werken werden gegund aan aannemer Aswebo uit Drongen. Het project heeft een uitvoeringstermijn van 260 werkdagen (= ongeveer 1,5 jaar). Deze werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De start van de werken is voorzien op 3 april 2017.

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht, aan. Voor alle woningen werd een afkoppelingsplan en raming opgemaakt in juli-augustus 2015.

De afkoppelingswerken op privaat terrein kunnen reeds worden voorbereid. Tijdens de aanleg van de hoofdriolering in de straat worden de bewoners nogmaals per brief gevraagd de afkoppelingswerken te starten.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen, mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

De nutsmaatschappijen Farys, Eandis, Telenet en Proximus plannen geen bijkomende werken in synergie met deze rioleringswerken op grondgebied Aalter.

Planning en fasering

De werken op grondgebied Aalter worden uitgevoerd in fase 1 van het project en zijn voorzien in de periode april 2017 - augustus 2017.

Voor een gedetailleerde planning, fasering en timing van de rioleringswerken in Poesele, surf je terecht naar de website van de gemeente Nevele.

De planning van de werken is informatief en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, onder andere weerverlet.

Wegomleiding

Tijdens de werken in de Graaf van Hoornestraat, de Bredeweg en de Nevelestraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk en gelden wegomleggingen. Om dit veilig te organiseren werd besloten eenrichtingsverkeer in te voeren op de trajecten van de wegomlegging. Er worden twee trajecten bewegwijzerd (zie ook plan van de wegomleggingen in bijlage).

Traject A komende van Lotenhulle, omheen Poesele naar Nevele toe:

Traject A omvat de straten: Bollestraat, Bosstraat, Axeldamstraat, Braamdonk, Veldeken, Bijlkenstraat, Vierboomstraat (in de Vierboomstraat blijft verkeer in beide richtingen toegestaan).

Traject B komende van Nevele, doorheen Poesele naar Lotenhulle toe:

Traject B omvat de straten: Kerrebroek (in Kerrebroek zal verkeer in beide richtingen mogelijk blijven richting Vinkt), Kerrebroek (gedeelte Kerrebroek richting Poesele is eenrichtingsverkeer), Nieuwe Kerkstraat, Oude Kerkstraat, Poeseledorp, Poekestraat, Lentakkerstraat en Kleitestraat.

Het éérichtingsverkeer geldt voor alle voertuigen, een uitzondering geldt voor de fietsers die deze straten in beide richtingen mogen gebruiken.

Bovenstaande wegomleggingen starten op 10 april 2017 en zullen (vermoedelijk) duren tot eind september 2017.

Busvervoer

Het afsluiten van de Graaf Van Hoornestraat en de Bredeweg heeft ook een impact op het busvervoer van De Lijn (lijn 15). Het bedienen van de haltes binnen de werkzone en in de Nevelestraat is niet mogelijk. De Lijn volgt een aangepaste route via Vinkt (zie plan van de wegomlegging De Lijn in bijlage).

 

 

 

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer:

 • Gemeentebestuur Nevele – C. Buyssestraat 15-17 - Nevele – Tel.: 09 321 92 01
 • Waterlink Aquario - Stropstraat 1 – Gent - Tel.: 078/35 35 99 - Tel.: 03 450 45 11
 • Aquafin nv - Dijkstraat 8 - Aartselaar 
 • Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter – Tel.: 09 325 22 00

Financiering:

 • Gemeentebestuur Nevele
 • Waterlink Aquario
 • Aquafin nv
 • Gemeentebestuur Aalter
 • Vlaamse overheid (Vlaamse Milieumaatschappij).

Ontwerper:

 • Ontwerpbureau Plantec nv - Nieuwpoortsesteenweg 399 - Oostende - Tel.: 059 56 10 10

Aannemer:

 •  Aswebo nv - Booiebos 4 - 9031 Drongen - Tel.: 09 282 60 30

Budget

De totale kostprijs voor de werken op grondgebied Aalter worden geraamd op 119.975 euro.

De aanleg van de riolering wordt geraamd op 64.895 euro, de wegeniswerken op 55.070,85 euro.

Het gemeentebestuur neemt 87.190 euro ten laste. Het bestuur krijgt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse overheid (VMM) ten bedrage van 32.785 euro.

Contact

Met vragen of voor bijkomende inlichtingen kan je steeds contact opnemen met het gemeentebestuur Nevele, de dienst Mobiliteit, op het nummer 09 321 92 38 of via mobiliteit@nevele.be of met Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be