NEOS: Voordracht Magda Devos over familienamen

Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen. Op den duur waren er echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam en drong een nadere onderscheiding zich op. Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen. Al onze familienamen gaan terug op betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over de eerste naamdrager. Prof. dr Magda Devos, ereprofessor van de Universiteit Gent, zal ingaan op de verscheidenheid en de herkomst ervan. Ook jouw familienaam kan verklaard worden.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

9,00 euro
Prijs leden: 9 euro per persoon incl. koffie met gebak. Prijs niet-leden: 12 euro per persoon incl. koffie met gebak. Inschrijven door betaling op rekening Neos Aalter BE68 4426 6455 7134 met vermelding Magda Devos en dit tegen uiterlijk vrijdag 8 november 2019. Betaling geldt als inschrijving. Meer info: via neos.aalter@gmail.com.

Organisatie

Filter op categorie