Nee, er is niets mis met jouw nieuwe eID

Gepubliceerd op zondag 19 september 2021
Wie zijn of haar elektronische identiteitskaart (eID) gebruikt voor online toepassingen, doet er goed aan de nieuwste software te installeren.

Met de invoering van de nieuwe identiteitskaarten kreeg ook de microchip die in de kaart is ingebouwd een upgrade. Om de chip te kunnen uitlezen en jouw eID voor bepaalde elektronische toepassingen probleemloos te kunnen gebruiken, moet je over de nieuwste software beschikken. En dat is bij veel burgers (nog) niet het geval. Lokale besturen, ook in Aalter, krijgen meer en meer meldingen van inwoners die problemen ervaren met de dienstverlening van instanties die de eID gebruiken als identificatiemiddel. Het gaat over ziekenhuizen, artsen, containerparken en dergelijke meer. Ook het aanmelden op sommige websites lukt amper of niet.

Blijf up-to-date!

Burgers wenden zich dan tot de dienst Burgerzaken omdat zij denken dat er iets is misgegaan bij de aflevering van hun nieuwe eID, terwijl ze eigenlijk gewoon niet over de laatste nieuwe software beschikken. Het lokaal bestuur beveelt iedereen dan ook warm aan om de nieuwste software van de eID Middleware en Viewer te downloaden op eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software.