Natuur- en landbouwramp

Gepubliceerd op vrijdag 16 november 2018
Een wolkbreuk zorgde op donderdag 24 mei 2018 voor extreme wateroverlast. Het onderzoek voor een eventuele erkenning is nog lopende. Van zodra het gemeentebestuur over meer informatie beschikt, zal dit gecommuniceerd worden naar de getroffen partijen.

Droogte lente-zomer 2018

De Vlaamse Regering erkende op vrijdag 26 oktober 2018 de droogte als landbouwramp. Dit betekent dat getroffen landbouwers tegen uiterlijk donderdag 28 februari 2019 een tegemoetkomingsaanvraag (Formulier D) kunnen indienen. Daardoor kan je een uitbetaling krijgen voor de schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert. Bezorg de aanvraag volledig ingevuld en indien nodig voorzien van de nodige bijlagen per post (aangetekend) of via e-mail. Je kan de aanvraag ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info via goo.gl/Pi1nbL.