Naar inhoud

Milieu en duurzaamheid

Gerelateerde info Praktische info

De gemeenteraad van Aalter ondertekende in 2002 de eerste samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Hiermee engageerde de gemeente zich toen al tot het uitwerken van gerichte acties en projecten binnen 10 diverse milieugerelateerde thema's: instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, hinder, water, mobiliteit, natuur, bodem, energie en duurzame ontwikkeling. Deze ondertekening en het hieraan verbonden engagement worden jaarlijks vernieuwd. Jaarlijks rapporteert de gemeente over de uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst in het Milieujaarprogramma.

Binnen dit kader beschikt Aalter sinds 2006 ook over een gemeentelijk milieubeleidsplan, dat in 2010 grondig werd herwerkt voor de plantermijn van 2011-2015. Het plan werd opgesteld met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente, via planmatig werken met oog op langetermijndoelstellingen.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket

Nieuwsberichten

  • Burgemeestersconvenant: Op weg naar minder CO2-uitstoot

    Eind maart ondertekenden Aalter en Maldegem samen het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.
  • De paarse P+MD-zak: een stand van zaken

    Sinds 2016 werd de blauwe PMD-zak vervangen door de paarse variant, met de bedoeling om meer plastic verpakkingen in te zamelen. Sindsdien is er al 337 ton P+MD opgehaald (cijfers januari 2017). Het proefproject gaat dan ook verder in 2017!
Nieuwsoverzicht