Melding verloren gelopen, gekwetste of dode dieren

Als je een verloren gelopen, gekwetst of dood (gezelschaps)dier vindt, word je vriendelijk verzocht de gemeentelijke administratie hiervan op de hoogte te stellen via onderstaande contactgegevens.

Naargelang de soort en de grootte van het dier wordt de melding verder behandeld door Aalter Proper of door Vetas. Er wordt telkens nagegaan of de eigenaar al dan niet gekend is en deze wordt dan indien mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht.