Melding inname

Melding doorgeven


Inname van het openbaar domein zonder hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer.


Voorwaarden

 • Je maakt deze melding minstens 3 werkdagen vóór de start van de werken.
 • De inname duurt maximaal 10 werkdagen.
 • Je hindert het fiets- en/of gemotoriseerd verkeer niet.
 • Je belemmert het doorgaand verkeer niet.
 • Je houdt te allen tijde 1,50 meter voetpad vrij.
 • Je plaatst voldoende en duidelijke signalisatie.

Algemene informatie

 • Aannemers en bedrijven dienen voor de bekendmaking gebruik te maken van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD, www.geopunt.be). Je dient zelf de registraties in te brengen via het platform nadat je op de site geregistreerd bent. Voor particulieren zal het gemeentebestuur de bekendmaking in GIPOD ingeven.
 • Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, dien je dit meldingsformulier in ten minste 3 werkdagen vóór de geplande start van de werken of het evenement. Bij het indienen van elke melding gaat de aanvrager akkoord met alle algemene en financiële bepalingen en signalisatie- en veiligheidsbepalingen.
 • Bekijk het reglement over de inname van het openbaar domein. Wanneer je een aanvraag doet, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit reglement.

Prijs

Administratieve behandeling: 20 euro.

Inname voetpad, fietspad en weg

Voor de inname van een voetpad, fietspad of een stuk van de weg in de bebouwde kom (met uitzondering van laden en lossen) betaal je:

 • 5 euro per dag, per (deel van) 5 lopende meter.
 • 10 euro per begonnen dag per container of werfkraan voor de inname van een openbare weg binnen en buiten de bebouwde kom.
 • 60 euro voor de voorziening van een aangepaste verkeersregeling

Inname parkeerplaats met parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten van kracht is:
 • 10 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats

Inname parkeerplaats zonder parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten niet van kracht is:
 • 5 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats

Dit geldt ook voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen niet gereglementeerd is.

Je ontvangt achteraf een factuur van deze kosten.