Meld nesten van Aziatische hoornaars en red de bij

Gepubliceerd op donderdag 2 maart 2023
Een nest van de Aziatische hoornaars gezien? Meld dit dan aan de brandweer of via de website van Vespa-Watch. Dat is een Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaars. Zo kan het nest veilig verdelgd worden en blijven onze inheemse bijen veilig.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort staat erom bekend bijenkasten binnen te dringen en volledig leeg te roven. Waar er minder bijen zijn, schakelt de Aziatische hoornaar over op andere inheemse insecten en vormt zo een echte bedreiging voor de biodiversiteit.

Opmars van Aziatische hoornaars tegenhouden

De opmars van de Aziatische hoornaar kan alleen maar vertraagd worden door de nesten te vernietigen. Zelf nesten verwijderen is gevaarlijk, omdat de soort agressief wordt wanneer je in de buurt van het nest komt.

Nog beter is nieuwe nesten voorkomen. Rond deze tijd van het jaar vliegen de koninginnen uit om hun nest te maken en bestaat de kans dat je er een tegenkomt op een boom. Is dat zo, dan mag je die doden. Aziatische hoornaars die niet bij hun nest zijn, worden niet snel agressief.

Uiteraard moet je zeker zijn dat het wel degelijk om een Aziatische hoornaar gaat en niet om de onschuldige Europese hoornaar. Die dienen niet bestreden te worden.

Hoe de Aziatische hoornaar herkennen?

Doorgaans bouwt de Aziatische hoornaar haar nesten dichtbij de mens (in tuinen, parken of stadsranden) of op het platteland. Van april tot juni nesten ze in een beschutte plaats, zoals een schuur, een veranda … In de zomer en herfst maken ze een groot nest in hoge bomen zoals populieren en zomereiken.

De Aziatische hoornaar is 25 tot 30 mm groot en heeft:

  • een zwart fluwelig borststuk;
  • zwarte poten met opvallende gele uiteinden;
  • een oranje-rode kop;
  • twee geel-oranje achterlijfsegmenten.

Een nest melden

Een nest van de Aziatische hoornaar gevonden? Meld dit dan via vespawatch.be (zonder de www) of contacteer de Aalterse brandweer via tel. 09 391 10 20. Ook rondvliegende Aziatische hoornaars kunt u melden via vespawatch.be. Imkers komen dan ter plaatse gespecialiseerde vallen installeren.