Maak een afspraak met het gemeentebestuur...via de chatbot

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019
Een afspraak maken kon al langer via de website. Sinds deze week kan dit ook via de chatbot!

Afspraak maken

Burgers kunnen via een online afsprakenmodule hun adres laten wijzigen, een nieuwe elektronische identiteitskaart (eID) aanvragen of stedenbouwkundig advies inwinnen. Ze kunnen een afspraak maken via www.aalter.be > Maak een afspraak. Zo worden wachtrijen vermeden in het gemeentehuis.

Chatbot

De chatbot is een automatische -digitale- gesprekspartner die 24/7 kan antwoorden op courante vragen over de gemeentelijke diensten, zoals openingsuren, locaties en zelfs de start- en einddata van openbare werken. Hoe meer vragen er aan de bot gesteld worden, des te beter we kunnen monitoren wat de meest gestelde vragen zijn. De chatbot is permanent actief op de website en binnenkort ook via Facebook Messenger en het slim stadsmeubilair. Meer info via www.aalter.be/chatbot.