Lokaal bestuur neemt actie om energiekosten te laten dalen

Gepubliceerd op woensdag 28 september 2022
Het lokaal bestuur heeft sinds jaar en dag het energieverbruik goed onder controle. De huidige energiecrisis vergt echter actie om het verbruik en de bijhorende uitgaven verder goed te beheren.

Het lokaal bestuur kijkt daarbij vooral naar de grootste kostenposten: de openbare verlichting en het gemeentelijk patrimonium. 

Openbare verlichting

Het lokaal bestuur doofde intussen alle accent-, aanstraling- en monumentenverlichting op het grondgebied. Maar de veiligheid van de burger primeert. Daarom blijft de overige openbare verlichting op het hele grondgebied branden.

Maatregelen in het Sportpark

Om het energieverbruik en de bijhorende kosten in het Sportpark van Aalter-centrum onder controle te houden, wordt de temperatuur van het water in de zwembaden met één graad verminderd. De sensoren van de douches worden bijgesteld zodat het water iets minder lang loopt. Ook daar gaat de temperatuur iets lager. De whirlpools en stoombaden worden buiten werking gesteld.

Naar verenigingen, die wensen gebruik te maken van de sportinfrastructuur, komt er een bijkomende oproep om zo zuinig mogelijk om te springen met het energieverbruik.

Het overige gemeentelijk patrimonium

Het lokaal bestuur bundelt zoveel mogelijk activiteiten in een beperkt aantal gemeentelijke gebouwen:

  • De fontein van Poeke wordt tijdelijk stilgelegd.
  • Aalter versnelt de uitrol van de digitale meters in haar gebouwen.
  • Alle technische installaties in het gemeentelijk patrimonium worden geanalyseerd en geoptimaliseerd.
  • Energiebewaker begeleidt energieverbruik

Naast al deze acties stelt het bestuur een energiebewaker aan die de genomen maatregelen zal opvolgen. Die zal gebruikers van de gemeentelijke (sport)zalen contacteren en bijstaan in energiegerelateerd verbruik. Verder zal hij rapporteren over de voortgang van de maatregelen en bijsturen waar nodig.