Ontlenen boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen

Leen, verleng of reserveer

Geef aankoopsuggestie door

Reserveer een titel van een andere bibliotheek


Lenen

 • Je kan maximum 20 werken tegelijk lenen.
 • Uitleentermijn: drie weken (behalve voor taalcursussen en werken ingeschreven op KLAS-kaarten).
 • Alle materialen kunnen gratis worden geleend.

Terugbrengen

 • Je kan werken terugbrengen in de hoofdbibliotheek of in de filialen in Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Ruiselede, Sint-Maria-Aalter en Ursel, ongeacht waar je ze hebt uitgeleend.

  Tip: in de inleverbus aan de hoofdbibliotheek kan je 24u/24 werken inleveren. 

 • Te laat terugbrengen: 0,15 euro per stuk per uitleendag.
  • +1 euro per aanmaningsbrief (na 8 en 22 dagen)
  • +5 euro na een aangetekende zending (na 43 dagen)
  • +8 euro voor de opmaak van een factuur.
 • Materiaal beschadigd of kwijt? De bibliothecaris bepaalt het bedrag van de vergoeding.

Sta je 10 euro in het rood? Dan wordt je kaart geblokkeerd. Na betaling wordt je kaart gedeblokkeerd. Vraag steeds naar het ticket van betaling.


Verlengen

Je boek, cd of dvd wat langer houden? Dat kan voor een periode van 3 weken, tenzij:

 • het gereserveerd is voor iemand anders.
 • de maximale uitleentermijn is bereikt (63 dagen)
 • het ingeschreven is op een KLAS-kaart (maximaal één uitleentermijn van 6 weken).

Interbibliothecaire werken kunnen enkel met toestemming van de uitlenende bib worden verlengd.

Drie uitleendagen voor het vervallen van je termijn krijg je een herinnering via e-mail!

Hoe?

 • aan de balie in de bibliotheek
 • aan de zelfscanbalie (met lenerspas of e-ID)
 • telefonisch tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek of de filialen
 • online via Mijn Bibliotheek 
 • via e-mail: vermeld altijd je naam en lenersnummer.

Reserveren

Je wilt iets lenen, maar het werk is uitgeleend? Dan kan je die titel reserveren (0,50 euro per titel).

Geef steeds je lenersnummer door en vermeld de gewenste ophaallocatie.

Wij kunnen ook titels reserveren bij andere bibliotheken. Geef ons de info over het werk. Hiervoor betaal je 3 euro.

Je kan andere titels opzoeken via:

Als het werk klaar ligt, krijg een e-mail of een brief (+0,50 euro). Haal het werk binnen de 2 weken op. Bij annulatie van een reservatie krijg je de reservatiekost niet terug.

Hoe?

 • aan de balie in de bibliotheek
 • telefonisch tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek of de filialen
 • online via Mijn Bibliotheek 
 • via e-mail: vermeld altijd je naam en lenersnummer.

Tips

 • Geef de werken niet door aan anderen. De uitleningen zijn persoonlijk.
 • Draag zorg voor het werk. Verwittig het personeel onmiddellijk bij een beschadiging, anders kan je aansprakelijk worden gesteld.
 • Je ontvangt steeds een uitleenticket. Controleer dit nauwkeurig vóór je de bibliotheek verlaat.

Aankoopsuggestie

Heb je zelf een interessante suggestie die onder de radar is gebleven? Meld dit aan de bibliotheek, via Mijn Bibliotheek of via het digitale loket.

Vergeet niet te vermelden of je het werk meteen ook wilt reserveren. Vul in dat geval ook je naam en het nummer van je pasje in. Bij reservatie wordt je 0,50 euro aangerekend. Je wordt uiteraard verwittigd als het gevraagde werk beschikbaar is, net zoals voor de andere reservaties (gratis per e-mail + 0,50 euro per brief).