Kids-ID behoort het kind toe

Gepubliceerd op donderdag 20 juni 2019
Met de vakantieperiode voor de deur wijst de FOD (Federale Overheidsdienst) Binnenlandse Zaken er uitdrukkelijk op dat een Kids-ID een identiteitsdocument is dat aan het kind toebehoort.

Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen (als de twee ouders niet samen wonen). De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.

Vraag tijdig jouw Kids-ID aan

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wél voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

  • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart;

  • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt. De levertijd van een Kids-ID bedraagt drie weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij de cel Eerste Lijn in de gemeentehuizen Aalter-centrum en Knesselare.